Ilman kansainvälistä tukea miljoonat afganistanilaiset ja heidän toimeentulonsa ovat vaarassa, varoittaa UNDP:n pääjohtaja

5. April 2022
UNDP:n pääjohtaja Achim Steiner matkalla Afganistanissa

Achim Steiner, UNDP:n pääjohtaja, tapaa naisyrittäjiä Mazar-e-Sharifissa.

Kuva: UNDP Afghanistan / Oriane Zerah
Achim Steiner, YK:n kehitysohjelma UNDP:n pääjohtaja vaatii tyttöjen toisen asteen oppilaitosten uudelleenavaamista. Steiner vetosi kansainvälisen yhteisön solidaarisuuteen YK:n järjestämän maailmanlaajuisen apukonferenssin aattona.

 

Kabul | New York –YK:n kehitysohjelma UNDP:n pääjohtaja muistutti kansainvälistä yhteisöä siitä, ettei afganistanilaisia pidä unohtaa, vaikka maailman huomio on nyt kääntynyt Ukrainan sotaan. Hän kehotti jatkamaan tukea ja auttamaan afganistanilaisia selviytymään.

Achim Steiner korosti myös tyttöjen ja naisten oikeuksien merkitystä Afganistanissa. Viimeaikaiset päätökset, jotka estävät tyttöjä osallistumasta toisen asteen koulutukseen 6. luokasta ylöspäin, ovat erittäin huolestuttavia, hän sanoi. UNDP on sitoutunut työskentelemään YK-järjestöjen kanssa puolustaakseen ja edistääkseen tyttöjen ja naisten oikeutta koulutukseen ja työntekoon.

”Koulunkäynti on mahdollistettava sekä tytöille että pojille. Afganistanin tulevaisuus kuuluu kaikille afganistanilaisille, ei vain harvoille valituille. UNDP auttaa jatkossakin afganistanilaisia luomaan vahvan sosioekonomisen perustan ihmisille ja yhteiskunnalle," Steiner sanoi.

Steiner kommentoi maan tilannetta kahden päivän Afganistanin vierailullaan, jonka aikana hän tapasi naisyrittäjiä, tiedeyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja yksityissektorin edustajia, sekä päättäjiä. Hän korosti toimien kiireellisyyttä köyhyyden ja taloudellisen epävakauden kierteen katkaisemiseksi maassa.

"Raportoimme viime vuoden lopulla, että arviolta 97% Afganistanin väestöstä saattaa ajautua köyhyyteen vuoden 2022 puoliväliin mennessä. Valitettavasti lähestymme tätä lukua arvioitua nopeammin," Steiner sanoi.

Elokuussa 2021 tapahtuneen vallanvaihdon jälkeen Afganistania uhkaa potentiaalinen peruuttamaton taloudellinen romahdus, pankkijärjestelmän jäätyminen ja likviditeetin puute, joka voi ajaa jopa 80 prosenttia väestöstä velkakierteeseen.

"Afganistanin talous on saatava taas pyörimään, mikä vaatii yksilöiden, perheiden ja yritysten tukemista," Steiner sanoi. "Vaikka maailman huomio on nyt Ukrainassa ja sodan heijastusvaikutuksissa, meidän tulee osoittaa solidaarisuutta myös afganistanilaisille. Emme jätä ketään jälkeen, vaan teemme jatkuvasti työtä sen eteen, ettemme menetä sukupuolten tasa-arvoon, terveyteen, elinkeinoihin ja energiasaatavuuteen liittyviä saavutuksia näinä vaikeina aikoina. 

Lokakuussa 2021, UNDP julkaisi kunniahimoisen ABADEI -elvyttämisohjelman turvaamaan elinkeinoja ja pientuotantotoimia. Tähän mennessä ohjelma on tukenut esimerkiksi 76 000 ihmistä tilapäisen työn saamisessa, tarjonnut markkinatukea 25 000 pienviljelijälle ja kauppiaalle, ja mahdollistanut puhtaan ja kohtuuhintaisen energian saatavuuden 18 000 köyhissä kotitalouksissa eläville. UNDP pyrkii tänä vuonna tukemaan yli 50 000 pientä ja keskisuurta yritystä, joista monet ovat naisten johtamia.

UNDP on tukenut lisäksi terveyspalveluja maassa ja varmistanut 3,1 miljoonalle afganistanilaiselle, mukaan lukien 1,1 miljoonalle lapselle ja 780 000 naiselle, pääsyn perusterveydenhuollon piiriin.

UNDP toimii Afganistanissa osana YK:n yhteisiä ja koordinoituja toimia. 16 YK-järjestön muodostama Special Trust fund for Afganistan -rahoitusmekanismi mahdollistaa yhtenäiset toimet maatasolla afganistanilaisten perustarpeiden ja keskeisten palveluiden tukemiseksi.