Folkemødet 2022: Hvordan sikrer vi, teknologisk udvikling understøtter demokrati?

Der var masser af fokus på Tech for Democracy på årets Folkemøde. UNDP var med, og vi har her samlet tre centrale budskaber fra de mange debatter om emnet.

28. June 2022
Fem panellister debatterer teknologi og demokrati i Verdensmålsteltet på Folkemødet.

Til eventet "Stop digital diskrimination" arrangeret af Udenrigsministeriet og Globalt Fokus var problemer og mulige løsninger relatert til online hadtale og chikane mod kviner og piger til debat.

Hedda Oftung, UNDP

Af Hedda Oftung, Project support Officer, UNDP Tech for Democracy 

Digitale teknologier er et af vor tids store paradokser. På den ene side har teknologi bidraget til bedre deltagelse i demokratiske processer og at skabe nye muligheder for borgere verden over, men på den anden side er teknologi blevet misbrugt til at underminere menneskerettigheder og demokratiske principper. 
 
I rækken af debatter om emnet på Folkemødet, satte blandt andet Globalt Fokus og Udenrigsministeriet fokus på konsekvenserne af online diskrimination for kvinders og pigers deltagelse i den offentlige debat og på behovet for at sikre, at mennesker fra hele verden kan deltage meningsfuldt i FN-møder og - processer. Imens ledede International Media Support en debat som stillede spørgsmål ved, hvilke tiltag der kan være med til at skabe det optimale internet, og endelig inviterede UNESCO Danmark til dialog om, hvordan man forsvarer ytringsfriheden. Alle relevant diskussioner i den Danskledede Tech for Democracy dagsordenen, hvor UNDP er partner.

To personer sidder i stole og snakker teknologi og demokrati på Folkemødet.

International Media Support stod bag eventet "Let's reimaging the internet" på Folkemødet.

Hedda Oftung, UNDP

Tre centrale budskaber i diskussionerne 

For det første; partnerskaber på tværs af sektorer og grupper er nødvendige for at kunne samles om fælles værdier og rammer og for at finde konkrete løsninger på udfordringer som hadefulde ytringer, diskrimination og misinformation online. Dette gælder både behovet for samarbejde med private virksomheder såvel som civilsamfundet. 

For det andet; vi må sikre, at ingen lades i stikken. Åben udveksling af meninger og ideer er grundlæggende for demokrati. Der er brug for handling for at skabe inddragende og sikre digitale rum online, hvor alle kan deltage. Det kræver fælles rammer, mekanismer for monitorering og konkrete handlingsplaner. 

For det tredje; stemmer fra det globale syd må inddrages i diskussionen og løsningerne i krydsfeltet mellem teknologi, demokrati og menneskerettigheder, og lokal innovation og løsninger, der er tilpasset de forskellige kontekster, bør aktivt fremmes. 

Techambassadør Anne Marie Engtoft Larsen snakker om kvinders udfordringer i online forumer på Folkemødet med en række andre panellister.

På Folkemødet deltog Danmarks techambassadør, Anne Marie Engtoft Larsen, i en debat om kvinder og minoritetpersoners udfordringer online.

Hedda Oftung, UNDP

Hvordan bidrager UNDP? 

Med sin tilstedeværelse i 170 lande har UNDP erfaring med at understøtte inddragende digital udvikling. Som partner på det Danske Tech for Democracy spiller UNDP en vigtig rolle i at sikre at stemmer fra det globale syd, især unge og marginaliserede grupper, inddrages i initiativet. Gennem forskning, pilotprojekter og en Action Coalition bidrager UNDP blandt andet med at:  

  • Fremme partnerskaber på både lokalt og globalt plan. Det gør vi gennem pilotprojekter i Tunesien, Pakistan, Peru og Kenya. Globalt har UNDP taget initiativ til at samle partnere, der arbejder med demokratiske valg, teknologi, medier og kommunikation, om effektive måder at tackle misinformation i forbindelse med valg. 
  • Teste konkrete digitale løsninger, der kan bruges til at inddrage marginaliserede grupper og unge i formuleringen af ​​politik og demokratiske processer.  
  • Skabe viden og vidensudveksling med fokus på erfaringer fra det globale syd. I samarbejde med tænketanken Southern Voices skaber UNDP viden om, hvordan borgere i det globale syd påvirkes af digitalisering, og hvordan digitale teknologier kan skabe muligheder og udfordringer for deltagelse i offentlig politik. 

Læs mere om UNDP´s Tech for Democracy projekt her:

Tech for Democracy: Digitale teknologier kan fremme demokratiet | United Nations Development Programme (undp.org) 

Chef for UNDP med en opfordring til øjeblikkelig handling i anledning af menneskerettighedsdagen: "Stand up for human rights!" | United Nations Development Programme

What did we learn from Tech for Democracy 2021? - Tech for Democracy