Dnevni centar za djecu i mlade u lokalnoj zajednici Doboj-Istok osnažuje socijalnu inkluziju djece sa poteškoćama u razvoju

15 August 2022

Aktivnosti Dnevnog centra za djecu i mlade u lokalnoj zajednici Doboj-Istok

UNDP

Udruženje “HO Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS” (MFS-EMMAUS) je u martu 2022. godine započelo provedbu aktivnosti za socijalnu inkluziju djece sa poteškoćama u razvoju kroz Dnevni centar za djecu i mlade, koji je podržan od strane Fondacije Porticus kroz projekat „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja“ (MAKERS), a koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

“Dnevni centar za djecu i mlade” je projekat koji se provodi u lokalnoj zajednici Doboj-Istok i ima za cilj da osnaži socijalno-psihološke potrebe djece sa poteškoćama u razvoju kroz organizaciju aktivnosti i radionica edukativno-zabavnog sadržaja. Radionice sa djecom koje organizuje Udruženje MFS-EMMAUS u okviru ovog centra se održavaju dva puta sedmično, a aktivno učešće u radionicama uzimaju i roditelji. 

Kroz projekat se također organizuju grupni i individualni tretmani, gdje djeci svakodnevnu podršku pruža tim stručnog osoblja Udruženja MFS-EMMAUS sačinjen od logopeda, psihologa i radno-okupacionih terapeuta.

Djeca koja su korisnici usluga Dnevnog centra su do sada imali priliku posjetiti Zoološki vrt u Tuzli, kao i Konjički klub “Sara” u Matuzićima. Uz brojne edukativne sadržaje, centar u lokalnoj zajednici Doboj-Istok pruža djeci i roditeljima prostor za sadržajan boravak i druženje.

Osim osiguranja sadržajnog boravka i edukacije za djecu sa poteškoćama, Udruženje MFS-EMMAUS intenzivno radi na unapređenju socijalne inkluzije djece kroz osiguranje aktivnog učešća lokalne zajednice u razvoju socijalne inkluzije. 

Projekat “Dnevni centar za djecu i mlade” provodi se u okviru Projekta “Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja“ (MAKERS) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih Nacija u Bosni i Hercegovini, uz podršku Fondacije Porticus.