Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora

O projektu

Projekat ima za cilj osposobiti i pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini za provedbu Ciljeva održivog razvoja (SDGs), čime se izravno podržavaju napori Bosne i Hercegovine u njenom doprinosu realizaciji najvećeg globalnog plana današnjice, odnosno Agendi 2030. Projekat predviđa dva sljedeća ishoda:

 • Izrađena Mapa puta za planiranje provođenja Ciljeva održivog razvoja (SDG) u Bosni i Hercegovini i započeta implementacija.
 • Akteri iz privatnog sektora senzibilizirani i uključeni u prioritizaciju, planiranje i implementaciju SDG-a.

Projekat pomaže Bosni i Hercegovini da ambicioznu Agendu 2030 pretoči u konkretne aktivnosti, tako što okuplja relevantne aktere oko Mape puta za Ciljeve održivog razvoja. Navedeno uključuje aktivnost usklađivanja SDG-ova, planiranje SDG-ova, izgradnju partnerstava i uvod u odgovarajuće institucionalne aranžmane, monitoring i izvještavanje, kao i definiranje modela finansiranja.

 

Potpisnici Deklaracije o održivom razvoju

 

Šta radimo

Za kontekstualizaciju Agende 2030 u Bosni i Hercegovini, akteri moraju razmotriti gdje se država nalazi u pogledu postizanja svih sedamnaest ciljeva. Takav inicijalni brzi pregled ključnih dimenzija održivog razvoja, uključujući i ekonomski razvoj, socijalnu inkluziju i održivo upravljanje okolišem, pomaže u razvoju zajedničkog razumijevanja prioriteta za implementaciju.

Prvi korak u realizaciji Agende 2030 u BiH predstavlja izrada Okvira za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini (Okvir), kao zajedničkog dokumenta svih nivoa vlasti koji utvrđuje šire razvojne pravce, putem kojih vlasti na svim nivoima i društvo u BiH nastoje doprinijeti ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja. Okvir definira šire razvojne pravce koji trebaju doprinijeti stvaranju boljeg društva i budućnosti gdje niko neće biti isključen te gdje su ljudi, prosperitet, mir, partnerstvo i briga za planetu Zemlju u središtu bolje i zajedničke budućnosti. Integrirana analiza izazova u pogledu održivog razvoja u BiH koja je predstavljala polaznu osnovu za izradu ovog dokumenta daje pregled ključnih trendova razvoja, prilike i prepreka, a posebno u kontekstu pristupanja BiH Evropskoj uniji. Na osnovu nalaza analize te opsežnih konsultacija provedenih sa predstavnicima institucija na svim nivoima vlasti i socio-ekonomskim akterima u periodu 2018-2019, utvrđena su tri pravca održivog razvoja u Bosni i Hercegovini:

 1. Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom,
 2. Pametan rast,
 3. Društvo jednakih mogućnosti.

Tu su i dvije horizontalne teme:

 1. Ljudski kapital za budućnost i
 2. Princip da niko ne smije biti isključen.

 

Dvodnevne konsultacije o Ciljevima održivog razvoja u Bosni i Hercegovini održane su u junu 2018. godine

 

U okviru svakog od navedenih razvojnih pravaca definirani su akceleratori i pokretači koji trebaju dovesti do željenih promjena do 2030. Pored toga, u skladu sa zahtjevima Agende 2030 i obavezama koje je Bosne i Hercegovina preuzela, Okvir utvrđuje i konkretne podciljeve kao i indikatore putem kojih će se napredak mjeriti. Stoga, ovaj dokument predstavlja širi okvir za postizanje Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja i kao takav će poslužiti za usmjeravanje tekućih i predstojećih procesa strateškog planiranja na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Svi nivoi vlasti u BiH definirat će svoje prioritete, mjere i aktivnosti u skladu sa ustavnim nadležnostima te osigurati doprinos postizanju Agende 2030.

Pored vizije 2030, te ciljeva, prekretnica i koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se postigao željeni rezultat do željenog roka, Okvir također uključuje finansijske potrebe. Provedba SDG-ova će zahtijevati mobilizaciju odgovarajućih javnih i privatnih resursa.

Kompanije koja usvajaju održive strategije i prakse konkurentnija su i imaju bolje srednjoročne i dugoročne ekonomske rezultate. Ciljevi održivog razvoja (SDGs) kompanijama služe kao smjernice za procjenjivanje i upravljanje društvenim, ekonomskim i ekološkim rizicima, istovremeno poboljšavajući njihov ugled, imidž i strateški položaj na svjetskim tržištima. Procjenjuje se da su postizanjem SDG-ova tržišne mogućnosti za kompanije oko 12 biliona USD.

Kroz strukturirane projektne aktivnosti koje uključuju obuke i radionice za kompanije,  akteri iz privatnog sektora u Bosni i Hercegovini će se  senzibilizirati i okupiti se oko agende za održivi razvoj. Fokus je na važnoj ulozi privatnog sektora u tom kontekstu, uključujući i u smislu njihove društvene odgovornosti, „zelenog“ i održivog poslovanja, kao i na inovacijama i novim poslovnim modelima, prilikama i tržištima. U obzir se uzimaju i kompanije koje su vođene profitom, te se pokušavaju pronaći načini kako prezentirati načela i vrijednosti SDG-ova kao budućih poslovnih mogućnosti koje će omogućiti kompanijama da rastu i koje doprinose razvojnim prioritetima. Projekt će služiti i kao platforma za podizanje svijesti o važnosti održivog razvoja i kao takav okupljati druge inicijative u promociji ciljeva održivog razvoja u poslovnom sektoru. Osim toga, poslovni lideri koji rade izuzetan posao u provođenju SDG-ova će biti promovirani kao Biznis lideri održivog razvoja.

U toku je izrada skupa  indikatora koji su relevantni za BiH u skladu s prioritetima i problemima u specifičnom kontekstu, kako bi se pratio napredak u sprovedbi Ciljeva održivog razvoja.

Šta smo postigli

Uz podršku projekta, urađena je:

 • Finalizacija i prezentacija prvog Dobrovoljnog izvještaja (VNR) Bosne i Hercegovine u New Yorku u julu 2019. godine;
 • Organizirana je konferencija na visokom nivou u saradnji s kompanijama iz Bosne i Hercegovine i Švedske, s ciljem podizanja svijesti, promocije dobre prakse i uloge privatnog sektora u Agendi 2030.
 • BiH je započela pripreme za Agendu 2030 na daleko obimniji način nakon širokih savjetovanja održanih u maju 2018. godine s više od 250 učesnika. Dvije SDG podskupine intenzivno su radile na stvaranju dva ključna dokumenta BiH, na prvom VNR-u i na Okviru Ciljeva održivog razvoja u BiH.
 • Radna grupa za sprovođenje Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, uz pomoć projekta organizovala je dvodnevnu radionicu 13. i 14. juna 2019. godine za izradu Okvira Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.
 • Rad na dovršetku Okvira Ciljeva održivog razvoja u BiH još uvijek traje.
 • Prva SDG Poslovna sedmica održana je od 10. do 14. juna 2019. godine. To je bio vodeći događaj koji je pružio priliku za učenje i razmjenu s globalnim, regionalnim i lokalnim liderima Ciljeva održivog razvoja. Digitalni dio SDG Poslovne sedmice okupio je sedam izvanrednih predavača koji su održali predavanja za više od 3.500 online gledatelja i više od 200 studenata na dva univerziteta u BiH o tri ključne teme (Business 2030, Planet 2030 i Jobs 2030).
 • Projekat je, također, 1. januara 2019. godine pokrenuo poziv za prvu nagradu za Biznis lidere održivog razvoja u BiH, fokusirajući se na dvije teme (Ljudi & Resursi i okoliš). Među 55 projekata koje je nominiralo 44 kompanija iz BiH, ocjenjivačka komisija odabrala je šest dobitnika i apsolutnog dobitnika Nagrade (Kakanj Cement d.d.). Prva generacija Biznis lidera održivog razvoja u BiH također je promovirana tokom prve SDG Poslovne sedmice u BiH. Važno je istaći da je SDG Poslovna sedmica privukla interes lokalnih učesnika, koji su iskoristili ovu priliku za organiziranje komplementarnih partnerskih događaja.
 • Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2020. godinu - 9 Nagrada za biznis lidere održivog razvoja dodijeljene su najuspješnijim mikro, malim, srednjim i velikim kompanijama u dva tematska područja: "Ljudi" (stvaratelji dostojanstvenih poslova) i "Resursi i okoliš" (kompanije koje aktivno smanjuju utjecaj na okoliš). Pobjednici su izabrani od 106 pristiglih prijava (rast od 92% u odnosu na 2019. godinu). Evaluaciju su izvršila tri nezavisna stručnjaka koristeći GRI standarde kao smjernicu. Trofej Nagrade je originalni dizajn izrađen od reciklirane plastike iz BiH, proizveden u BiH.
 • Poslovna sedmica održivog razvoja 2020 - U okviru Poslovne sedmice održivog razvoja održano je 5 glavnih događaja. Fokusi Poslovne sedmice održivog razvoja za 2020. godinu bili su digitalna transformacija, inovacije i mladi. Više od 70 čelnika iz privatnog sektora učestvovalo je u prezentacijama, a 25 predstavnika kompanija podijelilo je svoja iskustva o integraciji SDG-ova u svoje poslovne modele. 30.700 ljudi bilo je informirano o događajima organiziranim u okviru Poslovne sedmice održivog razvoja, a 351 osoba odgovorila je sudjelovanjem u prijenosima uživo. Više od 3.700 ljudi pogledalo je konferenciju o digitalnoj transformaciji za održivu ekonomiju, uvodni događaj Poslovne sedmice održivog razvoja 2020, a više od 250 ljudi pratilo je otvorenje putem internetske platforme u stvarnom vremenu.
 • Od početka 2020 godine, u BiH je počelo pilotiranje prve generacije SDG Acceleratora za male i sredje kompanije za 5 BiH MSPa. Prezentacija rezultata očekuje se u januaru 2021. godine.

 

Dobitnici nagrade za Biznis lidere održivog razvoja 2021. godine

 

Na čemu radimo

 • Nagrada za Biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2021 - Prijave će se otvoriti 1. januara 2021. godine i ostati otvorene do 1. aprila. Proglašenje pobjednika je planirano u junu 2021;
 • SDG Business Week 2020 - aktivnost planirana za oktobar 2021;
 • SDG Accelerator za MSP - pet kompanija prolazi kroz SDG inovacijsko putovanje koje će za rezultat donijeti nove proizvode, servise ili biznis modele;
 • Konsultacije na temu Okvira Ciljeva održivog razvoja u BiH, čiji je cilj bio finalna validacija sa svim relevantnim akterima;
 • Finalizacija Okvira Ciljeva održivog razvoja u BiH.

Status

Aktivan

Početak projekta

Decembar 2017. godine

Završetak projekta

Decembar 2021. godine

Geografska pokrivenost

Bosna i Hercegovina

Područje djelovanja

Ruralni i regionalni razvoj

Partneri

 • Vlada Švedske
 • Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
 • Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine
 • Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
 • Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske
 • Republički zavod za statistiku Republike Srpske
 • Jedinica za strateško planiranje pri Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srpske
 • Federalni zavod za programiranje razvoja
 • Federalni zavod za statistiku
 • Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine
 • Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
 • Privatni sektor


 •  

  Dobrovoljni izvještaj BiH

   

   

  Status

  Budi promjena koju želiš vidjeti