Izgradnja odnosa za međukulturalni dijalog u Bosni i Hercegovini (BRIDGE)

Bosna i Hercegovina se i dalje suočava sa složenim razvojnim izazovima, uključujući pad privrede, rastuće siromaštvo i socioekonomske nejednakosti. Ni 25 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini društvene i pojedinačne rane sukoba nisu zacijelile. 

Ovu multietničku zemlju i dalje pogađa socijalna isključenost i politička nestabilnost, koje otežavaju razvoj. Nove generacije odrastaju u etnički homogenim zajednicama, izolirane i polarizirane, s malo znanja ili razumijevanja „drugih“ i stereotipa koji se prenose iz jedne generacije na drugu, oblikujući društvo koje je podložno narativima podjela i sukoba. 

Ako su mladi ljudi i njihove porodice iz oba entiteta kontinuirano povezani kroz prošireni spektar mogućnosti učenja, kulture, umjetnosti, prirode i zabave, kao i primjene kritičkog mišljenja, vjerovatnije je da će se oni iz podijeljenih zajednica uključiti u saradnju i zajednička iskustva, što u konačnici dugoročno smanjuje društvene barijere. Takve interakcije u kulturi, prirodi i učenju također mogu doprinijeti stvaranju nove generacije mladih ljudi koji su pokretači promjena i koji mogu dalje promovisati pomirenje i afirmirati različitost kao zajedničku vrijednost. 

Projekat BRIDGE 

Projekat potiče međukulturalni dijalog i interakciju među mladima različite nacionalnosti, vjeroispovijesti te sa različitih geografskih lokacija oko prirode, nauke, turizma i zaštite okoliša, u konačnici doprinoseći premošćivanju društvenih i kulturoloških podjela i vraćanju povjerenja među mladima.  

Komponente BRIDGE projekta 

  1. Mladi ljudi različitog porijekla i iz podijeljenih zajednica povezani su kroz prirodu, avanturistički turizam i zaštitu životne sredine, dok njihova interakcija pomaže u smanjenju predrasuda, vraćanju povjerenja i njegovanju poštivanja kulturne različitosti.  

  2. Unaprijeđeno znanje, liderstvo i razmišljanja okrenuta ka budućnosti služe kao međukulturalni most među mladim ljudima iz podijeljenih zajednica i doprinose afirmaciji zajedničkih vrijednosti. 

 

Status

Aktivan

Datum početka

Septembar 2021

Datum završetka

September 2023

Sektor

Međukulturalni dijalog i interakcija među mladima  

Donator

Italian Agency for Development Cooperation (AICS) 

Vrijednost projekta

861,337 EUR 

Partners

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), Ministarstvo trgovine i turizma RS (MTT RS), Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH (FMOIT), Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS)