HALT Projekat

Zaustavljanje ilegalne trgovine i prometa naoružanjem (HALT) je ciljana intervencija u Bosni i Hercegovini koja ima za cilj poboljšanje sigurnosti i bezbjednosti na Zapadnom Balkanu u kontekstu provedbe Mape puta za održivo rješenje kontrole naoružanja na Zapadnom Balkanu do 2024. godine. Intervencijom se unaprijeđuju kapaciteti Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH za bolje otkrivanje i procesuiranje nelegalne trgovine SALW-om. Pored UIO BiH, projekat osigurava koristi za još nekoliko drugih institucija BiH, uključujući Graničnu policiju BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i tri poštanske službe.

Intervencija je osmišljena u skladu s potrebama BiH, navedenim u više nacionalnih strateških dokumenata, uključujući, između ostalog, nacionalnu Strategiju za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja za period 2016. do 2020. godine i prateći akcioni plan, nacionalnu Strategiju borbe protiv organiziranog kriminala i Strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma (2015 - 2020).

Implementatori projekta: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i UNODC.

Cilj HALT projekta

Povećana sigurnost i bezbjednost na području i izvan granica Zapadnog Balkana kroz ciljane akcije usmjerene na poboljšanje kapaciteta BiH u borbi protiv nezakonite trgovine malim i lakim naoružanjem (SALW).

 

Rezultat 1. Osnaženi kapaciteti BiH za integrisano upravljanje granicama za unaprijeđenu borbu protiv nezakonite trgovine SALW-om putem ciljane pomoći UIO BiH, Graničnoj policiji BiH i tri poštanske agencije.

Ciljana pomoć UIO BiH, Graničnoj policiji BiH i tri poštanske agencije će u svakom slučaju dovesti do bolje obučenosti i opremljenosti njihovog osoblja, kao i unapređenja njihove infrastrukture za efikasniju borbu protiv nezakonite trgovine oružjem.

Rezultat 2. Osnažena saradnja i razmjena informacija između carinske službe u BiH i drugih institucija na nivou BiH te sa tri susjedne države.

Planira se uspostavljanje zajedničke tripartitne saradnje između UIO BiH, SIPA-e i GP BiH sa zajedničkim vježbama koje vode ka jačanju kapaciteta integrisanog upravljanja granicama za borbu protiv nezakonite trgovine SALW-om. Pored međuinstitucionalne saradnje u BiH, poboljšati će se i saradnja s tri susjedne države, Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, što će dovesti do boljih koordiniranih akcija zajedničke borbe protiv trgovine SALW-om.

Donator

Multilateralni partnerski fond agencija UN-a (MPTF) za provedbu Mape puta za održivo rješavanje ilegalnog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim i lakim naoružanjem (SALW) i pripadujućom municijom na Zapadnom Balkanu

Vrijednost projekta i donatori

budžet: USD 2.200.000 - UNDP (USD 1.111.061,00), UNODC (USD 1.088.939,00)

Njemačka, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, Francuska, Holandija, Švedska i Ministarstvo vanjskih poslova Norveške

Partneri

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, Granična policija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo transporta i komunikacija BiH.

Rezultati ostvareni do 31. marta 2022. godine

✔️ Finaliziran je rad na razvoju osam (8) Standardnih operativnih pocedura (SOP) za potrebe carinske službe BiH usmjerenih na borbu protiv ilegalne trgovine oružjem, a koji se odnosi na projektnu komponentu koju implementira UNDP,

✔️ 14 službenika Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH (UINO), od kojih 11 muškaraca i 3 žene, su uspješno prošle obuku za trenere i spremili se za organizovanje jednodnevnih obuka za carinske službenike BiH,   

✔️ Unaprijeđen kapacitet 738 carinskih službenika (195 žena i 543 muškarca) obučenih za primjenu SOP-ova kao i upotrebu specijalizovane opreme za otkrivanje oružja kroz 32 jednodnevne obuke u 15 gradova u sva četiri regionalna centra UINO,

✔️ Povećana svjesnost o potrebi jačanja promocije ravnopravnosti spolova unutar UINO putem sedam (7) konsultativnih radionica organizovanih u bliskoj saradnji sa UINO, Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Udruženjem „Mreža policijskih službenica“, Ministarstvom sigurnosti BiH te SEESAC, u kojima je učestvovalo 169 uposlenika UINO (od kojih 119 žena i 50 muškaraca), uključujući i 85 rukovodilaca svih nivoa,

✔️ Unaprijeđene mogućnosti UINO kroz nabavku 12 endoskopa i 4 mobilna detektora za otkrivanje eksploziva i narkotika,

✔️ Uspostavljena je Radna grupa na operativnom nivou i organizovana su dva sastanka – jedan u on-line formatu te jedan uz fizičko prisustvo učesnika,

✔️ Napravljen je nacrt scenarija za zajedničke tripartitne vježbe (uz učešće UINO, SIPA i GP) te je održano sedam zajedničkih vježbi uz učešće 223 službenika, uklučujući i policijske službenike iz policijskih tijela sa svih nivoa vlasti,

✔️ Uspostavljena je saradnja između UINO i relevantnih carinskih službi Crne Gore i Srbije kroz organizovanje dva bilateralna sastanka u Podgorici (Crna Gora) odnosno u Beogradu (Srbija).