Poboljšanje sigurnosti svih građanki, građana i zajednica

CIAT Projekat

Projekat “Borba protiv nezakonite trgovine oružjem“ (CIAT) predstavlja rezultat francusko-njemačke inicijative za sveobuhvatnu kontrolu malog oružja i lakog naoružanja (SALW) na području Zapadnog Balkana. Njegove aktivnosti u potpunosti su u skladu sa Mapom puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine SALW-om /vatrenim oružjem i pripadajućom municijom na Zapadnom Balkanu.

Cilj projekta CIAT

Povećanje sigurnost svih građanki, građana i zajednica u Bosni i Hercegovini, kroz pružanje podrške organima vlasti i institucijama u zemlji da usklade sigurnosne propise, standarde i prakse s onima u državama Evropske unije poput Njemačke i Francuske.

 

Tokom inicijalne faze Projekta (2017-2018), 1.500 policijskih službenica i službenika prošli su obuku za otkrivanje oružja, uključujući korištenje sofisticirane opreme koju su osigurale vlade Njemačke i Francuske.

Kroz standardne operativne procedure (SOP) koje su razvijene tokom inicijalne faze CIAT projekta te obuku koja je uvedena za pripadnike Granične policije osigurana je prilagođena podrška drugim policijskim agencijama za efikasniju borbu protiv nezakonite trgovine SALW-om.

Razvojem baze podataka o legalnom prijevozu oružja, unapređenjem alata za identifikaciju SALW-a, osiguravanjem specijalizirane opreme za graničnu kontrolu i jačanjem međuinstitucionalne saradnje, CIAT projekt pruža podršku jačanju kapaciteta Granične policije i 13 entitetskih i kantonalnih policijskih organa za borbu protiv nezakonite trgovine oružjem širom Bosne i Hercegovine i šire.

U trenutnoj fazi Projekta, kapaciteti Granične policije za borbu protiv nezakonitog oružja dodatno su unaprijeđeni kroz nabavku specijalizirane opreme koja je identificirana kao potrebna provođenjem dubinske analize zelene granice u okviru Projekta. 

Pored navedenog, ovaj pristup će također biti primjenjen u svim drugim policijskim agencijama, a što će rezultirati izradom procedura u tim institucijama i uvođenjem obuke za 2.000 policijskih službenika i službenica iz svih agencija. Poseban naglasak bit će stavljen na jačanje međuagencijske saradnje na državnom i regionalnom nivou, koja će uključivati pet ministarstava na državnom nivou i tri policijske agencije uključene u legalan izvoz/uvoz/prijevoz oružja u Bosni i Hercegovini. Nadalje, razmjena informacija i najboljih praksi bit će ostvarena na državnom i regionalnom nivou sa tri susjedne države, Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom.

 

Glavni partneri:

Ministarstvo sigurnosti BiH, Granična policija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), svih 13 entitetskih i kantonalnih policijskih agencija / ministarstava unutrašnjih poslova.