Pravda i sigurnost

Mir. Pravda. Inkluzivnost.

Agenda za održivi razvoj 2030. sadrži prve i sveukupno dogovorene ciljeve za postizanje miroljubivih, pravednih i uključivih društava: Cilj održivog razvoja (SDG) 16. UNDP vidi Cilj 16 ne samo kao pokretač za postizanje svih 17 ciljeva, već i kao Cilj koji se sam po sebi isplati postići. Svojim radom podržavamo mirno rješavanje sukoba, promičemo vladavinu zakona i pristup pravdi, civilnoj sigurnosti i ljudskim pravima. Pomažemo vladama u jačanju njihovih javnih institucija, pomažemo zemljama da smanje korupciju i podržavamo uključivo sudjelovanje kako bi se osiguralo da nitko ne ostane zaostao.

Osigurati da se različiti glasovi čuju

UNDP podržava zemlje da donesu ustavne reforme, organiziraju vjerodostojne izbore i ojačaju parlamente, osiguravajući konstruktivan angažman civilnog društva. Pomažemo u izgradnji kapaciteta subnacionalnih institucija i aktera za pružanje javnih usluga u različitim kontekstima, uključujući urbana okruženja i područja koja su pogođena krizom. U postkriznim situacijama usredotočeni smo na obnavljanje osnovnih funkcija vlasti, kao što su upravljanje javnom službom i koordinacija pomoći. Naš je cilj stvoriti okruženje u kojem će ljudi moći čuti svoj glas - posebno žene, mladi, starosjedioci, osobe s invaliditetom i šire civilno društvo..

Bosna i Hercegovina

Sigurnost i stabilnost svih zajednica i ljudi su jedan od glavnih prioriteta UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Naš Sektor pravda i sigurnost podržava partnere na svim razinama, od državnog do lokalnih zajednica, u rješavanju nekih najvažnijih pitanja koja utječu na kvalitetu života ljudi u cijeloj zemlji. U uskoj suradnji s donatorskim organizacijama i nacionalnim kolegama, UNDP radi na neposrednom i kontrolisanom zbrinjavanju ostataka rata (nestabilna municija, oružje i sl.), smanjenju viška municije i poboljšanju upravljanja zalihama, kao i na sprječavanju ilegalne trgovine oružjem. Promocija dijaloga i socijalne kohezije u fokusu su zajedničkog programa koji se provodi u partnerstvu s Predsjedništvom Bosne i Hercegovine i agencijama UN-a.

3,374 tona

NESIGURNE MUNICIJE  

je uništeno od 2013. godine uz finansiranje iz EU fondova

26,117 komada malog i lakog naoružanja

je prikupljeno i uništeno od 2011. godine

Pravda i sigurnost