UNDP i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS potpisali Memorandum o saradnji

11 November 2022

 

Rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH Steliana Nedera, i direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Srđan Todorović, potpisali su danas u Banja Luci Memorandum o saradnji koji pruža okvir za snažniju buduću saradnju između UNDP-a i Fonda.

Teme saradnje su veoma važne za programa rada UNDP-a, kako u RS-u tako i u Federaciji Bosni i Hercegovini, a uključuju, između ostalog, rad na zaštiti životne sredine, smanjenju otpada, povećanju energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas potpisali ovaj Memorandum o saradnji, kojim potvrđuje našu spremnost da nastavimo zajednički rad kao i da nadogradimo naše dugogodišnje partnerstvo. U posljednje tri godine, UNDP je provodio mnoge projekte u RS-u u vrijednosti oko 50 miliona USD, od kojih je 30 milliona USD kombinovanih sredstava usmjereno za mjere energetske efikasnosti i obnovljive izvore energije. Klimatske promjene postaju sve važnije i hitnije za sve nas, što možemo vidjeti i sa Konferenciji o klimatskim promjenama (COP27) koja se trenutno održava u Egiptu, a poziva na provedbu mjera za usporavanje klimatskih promjena. U tom kontekstu, naša buduća saradnja sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS je veoma bitna, kako bi smo mogli povećati mjere i mehanizme za uvođenje pozitivnih promjena u više domaćinstava, za više pojedinaca i u više lokalnih zajednica. Stoga nastavljamo raditi zajedno i veoma sam zahvalna na današnjoj potvrdi našeg partnerstva.
Steliana Nedera, rezidenta predstavnica UNDP-a u BiH
Imamo dugogodišnju saradnju sa UNDP-om, koji je jedan od naših najznačajnijih međunarodnih partnera u pripremi i implementaciji projekata zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Kroz projekte koje smo radili zajedno sa UNDP-om u prethodnim godinama, samo kroz Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS je implementirano preko 20 miliona KM donatorskih sredstava. Urađene su mjere energetske efikasnosti na preko 70 javnih objekta u RS-u, uglavnom u sektoru zdravstva i obrazovanja, a postignuti su mnogi drugi efekti. Danas smo razgovorali o tekućim i budućim zajedničkim projektima i planovima u ovim oblastima. Bitno je naglasiti da smo zahvaljujući saradnji sa UNDP-om kroz sve ove godine uspjeli da izgradimo sopstvene kapacitete za implementaciju projekata koje finansiraju međunarodni donatori, a pod nadzorom UNDP-a.
Srđan Todorović, direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

UNDP pruža značajnu podršku vlastima u BiH da ispune svoje klimatsko obećanje dato u Nacionalno utvrđenim doprinosima (NDC), koji je u srcu Pariškog sporazuma i predstavlja obećanje zemalja da smanje svoje nacionalne emisije gasova i prilagode se negativnim uticajima klimatskih promjena.