Put do reforme sektora vodnih usluga

U Federaciji Bosne i Hercegovine

28 November 2022

U Neumu je 24 novembra 2022. godine održana inicijalna “Konferencija vodovodnih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH)” sa temom reforme sektora vodnih usluga u FBiH. Konferenciju su organizovali Udruženje/udruga preduzeća/poduzeća komunalne privrede/gospodarstva (UPKP) u FBiH i Projekat općinskog okolišnog upravljanja (MEG 2).

Tokom konferencije predstavljen je “Program reformi u sektoru vodnih usluga u FBiH” koji je početkom ove godine usvojen od strane Vlade FBiH, a razgovarano je i o ulozi UPKP-a u ovim i budućim reformskim procesima u sektoru. Raspravljalo se i o značaju primjene tarifne metodologije, tj. određivanja najniže cijene vodnih usluga za vodovodna poduzeća, kao i o iskustvima u praktičnoj primjeni ove metodologije u proteklom periodu.

U 2023. godini se planira organizirati prva konferencija o vodama, a teme za prezentaciju i diskusiju se već detaljno razmatraju.

Druga faza MEG projekta se trenutno implementira u 31 jedinici lokalne samouprave, a zajednički je finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, kao i EU kroz svoje IPA fondove, dok projekat provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

U septembru ove godine potpisan je sporazum između UNDP-a i UPKP u FBiH o realizaciji projekta „Podrška Programu reformi komunalnih vodnih usluga u Federaciji BiH i promocija primjene tarifne Metodologije“ kojeg će provesti UPKP u FBiH. U okviru tog projekta će se, pored ostalog, izvršiti edukacija još 35 javnih komunalnih poduzeća koja nisu uključena u MEG II projekat  za pripremu poslovnih planova i prijedloga cjenovnika u skladu sa usvojenom Metodologijom.

Nama iz UPKP u FBiH izuzetna je čast i zadovoljstvo što smo od strane Vlade FBiH, nadležnih ministarstava, domaćih i međunarodnih organizacija i institucija prepoznati i prihvaćeni kao partneri u programu reformi sektora vodnih usluga u FBiH. Sada smo uvjereni da ćemo i ubuduće biti aktivno uključeni u reformske procese i iskreno se nadamo da dolaze bolji dani za vodoprivredna preduzeća, naše osnivače i korisnike naših usluga. Nakon usvajanja cijena shodno usvojenoj Metodologiji na nama, JKP, je da svojim korisnicima pružimo blagovremene i kvalitetne uslugu, u skladu sa evropskim standardima i uz priuštive cijene istih“, rekao je Fuad Mešić, menadžer projekta „Podrška Programu reformi komunalnih vodnih usluga u Federaciji BiH i promocija primjene tarifne Metodologije“.