Naš fokus

UNDP iduće generacije (Next generation UNDP)

Današnji izazovi u razvoju su složeni i svaki je kontekst drugačiji. Zato svoj rad prilagođavamo potrebama zemalja i zajednica u kojima služimo.

UNDP-ov Strateški plan (Strategic Plan 2018-2021) osmišljen je tako da odgovori širokoj raznolikosti zemalja u kojima služimo. Raznolikost se ogleda u tri široka razvojna konteksta: iskorjenjivanje siromaštva; strukturne transformacije; i izgradnja otpornosti.

Tri razvojna pravca


Eliminisanje siromaštva u svim oblicima

Ubrzavanje strukturnih transformacija

Izgradnja otpornosti na šokove i krize

Kako bi odgovorio na ta pitanja i bolje usmjerio svoje resurse i stručnost za postizanje Agende 2030, UNDP je identificirao skup pristupa koje nazivamo vodećim rješenjima.

Šest vodećih rješenja

Vodeća rješenja su integrisani pristupi razvoju u odnosu na koje usklađujemonaše resurse i ekspertizu, kako bi se ostvario stvaran pozitivan uticaj.

Sprečavanje SIROMAŠTVA populacije

UPRAVA za mirna, pravedna i inkluzivna društva

Odgovor na krize i povećana OTPORNOST

OKOLIŠ: razvoj zasnovan na rješenjima koja čuvaju prirodu

Čista, pristupačna ENERGIJA

Osnaživanje žena i RODNA jednakost

Svako rješenje uključuje kombinaciju savjeta o politici, tehničke pomoći, finansiranja i programa. Svako rješenje ima potencijal otključati put održivom razvoju. Ali niti jedno rješenje neće uspjeti samo po sebi. Sva su nam potrebna kako bismo ostvarili Ciljeve održivog razvoja.


Šta radimo

Dok implementiramo naš novi plan za novo doba, pogledajte kako smo se razvijali koristeći naše snage i prisustvo u gotovo 170 država i teritorija tokom više od pedeset godina djelovanja.

 

Rezultati u 2020. godini

Započeli smo aktivnosti u oblasti digitalne transformacije i inovacija

te stvaranju „gradova budućnosti“ u Bosni i Hercegovini

zajedno sa međunarodnim partnerima i vlastima na svim nivoima

UNDP-ov „Accelerator Lab“ pokrenuo je

niz inovativnih i pilot projekata

s ciljem pružanja podrške malim i srednjim preduzećima u prelasku na okolišno prihvatljive poslovne modele, praćenju i smanjenju zagađenja zraka, transparentnim i inkluzivnim javnim konsultacijama, praćenju stanja ekonomije u stvarnom vremenu, razradi kolektivnih ideja i oglednoj primjeni inovativnih rješenja

U PARTNERSTVU SA SARAJEVOM I BANJALUKOM

UNDP je podržao 22 pilot projekta

Testiraju se rješenja zasnovana na korištenju naprednih tehnologija za poboljšanje javnog prevoza, zelene mobilnosti i kvalitete zraka.

U cilju povećanja otpornosti na rizike od katastrofa

53% svih lokalnih vlasti u zemlji dobilo je podršku

u uvrštavanju koncepata smanjenja rizika u njihove strategije i budžete

Nakon intenzivnih konsultacija sa vlastima na svim nivoima, privatnim sektorom i akademskom zajednicom, finaliziran je

Okvir Ciljeva održivog razvoja u BiH

kojim se utvrđuju razvojni pravci zemlje ka održivom rastu, dobroj upravi i društvu jednakih mogućnosti

Strategije su usklađene sa budžetima

U ČAK 86% LOKALNIH I KANTONALNIH VLASTI  

kao dio koherentnog sistema koji je osigurao UNDP kroz podršku lokalnim samoupravama, s naglaskom na unapređenje sistema lokalnih samouprava i javnih usluga

Kvalitetnije i dostupnije komunalne i administrativne usluge pružaju se za više od 373.000 korisnika i korisnica

od kojh su 164.400 žene

Cjelokupno stanovništvo Kantona Sarajevo (438.000) ima bolji pristup javnim uslugama

zahvaljujući unapređenju i obnovi infrastrukture u 50 javnih objekata (obrazovne i naučne institucije, policija i komunalna preduzeća)

KROZ 63 PROJEKTA UNAPRIJEĐENE SU SOCIJALNE USLUGE  

za više od 30.000 osoba

od čega 16.130 žena i preko 7.500 socijalno isključenih osoba i djece s posebnim potrebama, pripadnika romske populacije, osoba bez prihoda i penzionera

957 porodica vratilo se u svoje domove

obnovljene nakon poplava 2014. godine

COVID-19 ODGOVOR

Domaće vlasti i međunarodni partneri povjerili su UNDP-u upravljanje ukupnim sredstvima u vrijednosti od

18,8 miliona USD za medicinsku opremu i zalihe  

Urađene su nabavke i isporuka više od 9,1 miliona komada medicinske opreme i zaliha za zdravstvene i druge institucije širom Bosne i Hercegovine u okviru odgovora Tima UN-a u BiH na pandemiju COVID-19

COVID-19 ODGOVOR

UNDP je proveo istraživanja socijalnih, društvenih i ekonomskih efekata pandemije te izradio niz preporuka za održivi i zeleni oporavak od krize

kao dio odgovora Tima agencija Ujedinjenih nacija u BiH, a u cilju razumijevanja i rješavanja negativnih posljedica pandemije

COVID-19 ODGOVOR

Proizvodnja i isporuka medicinskog materijala uključivala je kompanije iz BiH

radi očuvanja radnih mjesta

COVID-19 ODGOVOR

Podržali smo 268 malih i srednjih preduzeća tokom 2020. godine

prvenstveno iz sektora koji su snažno pogođeni pandemijom

29 poljoprivrednih kompanija dobilo je 1,9 miliona eura bespovratnih sredstava

koje je osigurala Evropska unija kroz projekte EU4Business i EU4Agri. Dodatnih 1,5 miliona eura osigurava se za poljoprivredno-prehrambene kompanije

439 novih poslova je kreirano

UKUPNO 6,156 OD 2014. GODINE

Pet kompanija podržalo je uvođenje cirkularne i zelene poslovne prakse  

kroz inovativnu pilot inicijativu koju je finansirao UNDP-ov Fond za brzi odgovor

Zahvaljujući ovim naporima, više od 80 tona organskog otpada godišnje pretvarat će se u novi proizvod, uz ponovno korištenje ili recikliranje preko 20 tona plastičnog otpada, te uštede od gotovo 60% energije u proizvodnom procesu

Više od 26.600 osoba uživa u poboljšanom kvalitetu života i povećanim prihodima

Više od 1.100 njih je snažno pogođeno pandemijom COVID-19

Preko 102.900 osoba, od čega 52.700 žena, sada ima bolje životne uslov

zahvaljujući mjerama energetske efikasnosti uvedenim u 14 novih javnih objekata (vrtići, škole, bolnice i javne ustanove), te poboljšanim sistemima ulične rasvjete

Kroz šeme vaučera, volonterske aktivnosti i uvođenje promotivnih turističkih ponuda

podržane su porodice i udruženja duž staza Via Dinarica

U cilju stvaranja boljeg i sigurnijeg okruženja za sve, UNDP je strateški partner Ministarstva odbrane/obrane BiH i Oružanih snaga BiH.

Uništeno je 64 tone viška i nestabilne municije

čime je od 2015. godine smanjena ukupna količina viškova municije za 67,8%

Kako bi se unaprijedila

sigurnost svih građana

izrađene su sveobuhvatna baza podataka, karta minski sumnjivih područja u stvarnom vremenu i prva mobilna aplikacija za praćenje mina