Objavljena finalna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

September 8, 2022

Projekti EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery su 24. novembra 2021. godine objavili javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a koji je zatvoren 03. februara 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 47 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 400 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 100 bodova za nastavak evaluacije. U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10. U skladu sa Smjernicama javnog poziva ocjena bazne godine nije rađena za fizička lica.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 7 prijava za finansiranje putem ovog javnog poziva. Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 12. jula 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Krajnji rok za podnošenje prigovora bio je 19. juli 2022. godine do 17:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija je sačinila finalnu lista od 7 prijava za finansiranje u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery kako slijedi:

Finalna lista odabranih prijava za finansiranje je navedena u sljedećoj tabeli:

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Ocjena bazne godine

Ocjena realnosti projekcije

Ocjena ekonomske opravdanosti

Odabrana prijava

AGROS DOO

DA

225

20

DA

DA

DA

AGROKOSTIĆ DOO

DA

185

20

DA

DA

DA

PERICA SAILOVIĆ

DA

155

n/a

Fizičko lice

DA

DA

DA

SIMIĆ AGROLINE DOO

DA

155

11

DA

DA

DA

FARMA ARSENIĆ DOO

DA

155

16

DA

DA

DA

FARMA TUŠNICA DOO

DA

140

13

DA

DA

DA

LAKS EKSPORT IMPORT DOO

DA

115

20

DA

DA

DA

 

Lista prijava koje nisu odabrane za finansiranje:
 

 

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Ocjena bazne godine

Ocjena realnosti projekcije

Ocjena ekonomske opravdanosti

Odabrana prijava

1

„EKOMED“ zanatska radnja

DA

235

18

DA

NE

NE

2

Eko- Eko Plast

DA

185

14

NE

NE

NE

3

Nebojša Mitrović

DA

180

Fizičko lice

DA

NE

NE

4

„AGRO GREEN-ĐUKIĆ“ d.o.o.

DA

155

20

DA

NE

NE

5

„ŠIPOVAC“ d.o.o.

DA

150

16

NE

NE

NE

6

Srodna djelatnost uzgojnih muznih krava FARMA DERVIŠEVIĆ

DA

145

11

DA

NE

NE

7

Poljoprivredna djelatnost Leovac

DA

145

16

DA

NE

NE

8

Agropejin d.o.o.

DA

140

20

NE

NE

NE

9

P.D ŽIVKOVIĆ-AGRO

DA

130

14

NE

NE

NE

10

Samostalna poljoprivredna djelatnost DUKIĆ 

DA

130

18

DA

NE

NE

11

Srodna djelatnost „FARMA BILAJBEGOVIĆ“

DA

125

18

DA

NE

NE

12

„MONS-PRODUKT” d.o.o.

DA

125

18

NE

NE

NE

13

Peradar d.o.o.

DA

100

4

/

/

NE

14

Fruit prom doo

NE

/

/

/

/

NE

15

LIGNO-KOMERC d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

16

OR Domaća radinost KIKA

NE

/

/

/

/

NE

17

Samostalna pd Dukić

NE

/

/

/

/

NE

18

Obrt Farma "Durmiš", vl. Durmiš Ređib

NE

/

/

/

/

NE

19

MABOG GUMANOVIC D.O.O.

NE

/

/

/

/

NE

20

Primus-agro d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

21

Zemljoradnička zadruga Agroobjeda p.o. Vidovice

NE

/

/

/

/

NE

22

Malucanović d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

23

POLJOPRIVREDNI OBRT PIRAGIĆ

NE

/

/

/

/

NE

24

Arifagić Investment d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

25

AGRICOLA TRADE d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

26

Obrt Proizvodnja i prerada mlijeka Lemeš

NE

/

/

/

/

NE

27

Agromix d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

28

LUG-MB d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

29

Laktal doo

NE

/

/

/

/

NE

30

Agromont

NE

/

/

/

/

NE

31

Farma "Baltić"

NE

/

/

/

/

NE

32

Ilija Ristić

NE

/

/

/

/

NE

33

Dragomir Đurović

NE

/

/

/

/

NE

34

Jusuf Palavra

NE

/

/

/

/

NE

35

Osman Kanurić

NE

/

/

/

/

NE

36

Marinko Merdžan

NE

/

/

/

/

NE

37

Željko Jovanović

NE

/

/

/

/

NE

38

Petar Vučkovac

NE

/

/

/

/

NE

39

Dragan Jokić

NE

/

/

/

/

NE

40

Zijad Smajić

NE

/

/

/

/

NE

 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.