Xoá đói giảm nghèo

image

Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II

Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng chưa có tiền lệ về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo nhanh trong hai thập kỷ gần đây. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi – tập trung chủ yếu các hộ nghèo được Chính phủ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thông qua nhiều chính sách, chươngmore

image

Báo cáo Đánh giá chung của Liên Hợp Quốc về Việt Nam

Báo cáo Đánh giá chung về Việt Nam (CCA) là kết quả phân tích chung của các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) về các thành tựu phát triển gần đây của Việt Nam và những thách thức tồn tại trong giai đoạn trung hạn. Tài liệu này là sản phẩm của một quá trình tham vấn rộng rãi trong hệ thống LHQ, Chính phủmore

image

Báo cáo đánh giá chương trình GEF/SGP tại Việt Nam

Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) là một cơ chế tài chính được xây dựng nhằm cung cấp viện trợ cho các nước đang phát triển và những nước đang trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế để xây dựng và thực hiện các dự án và hoạt động nhằm bảo vệ môi trường toàn cầu. Nhận thức được vai trò quan trọng của cộngmore

image

Chi trả cho các dịch vụ và hạ tầng đô thị: Nghiên cứu so sánh tài chính đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải và Jakarta

Mục tiêu của nghiên cứu này là: phân tích những xu hướng trước đây và cách làm hiện nay của việc thu và phân bổ các nguồn lực tài trợ cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị ở Tp.HCM; tiến hành những phân tích tương tự cho Thượng Hải và Jakarta, và so sánh kết quả với những gì mà Tp.HCM đã đạt được chomore

  • previous
  • 1
  • next
CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

Việt Nam đã đạt những thành công to lớn về kinh tế, xã hội và xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên đang xuất hiện những sự bất bình đẳng và chênh lệch ngày càng tăng. Để giải quyết những thách thức này, UNDP đang hỗ trợ thúc đẩy quá trình phát triển công bằng và hòa đồng ở Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu của Chính phủ về việc giải quyết các ưu tiên phát triển quốc gia. Chúng tôi hỗ trợ các nghiên cứu chính sách chất lượng cao, tạo thuận lợi cho các cuộc thảo luận và góp phần tìm ra các giải pháp phù hợp cho Việt Nam nhằm xây dựng và thực thi các chính sách phát triển mang tính hòa đồng hơn, cũng như các chương trình xóa đói giảm nghèo và trợ giúp xã hội nhằm vào những người nghèo nhất (cả phụ nữ và nam giới). UNDP cũng đang tăng cường năng lực quốc gia trong việc theo dõi quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người và kết quả thực hiện các MDG. Phát triển gắn với các quyền con người và sự tham gia của những đối tượng dễ bị tổn thương (cả phụ nữ và nam giới) trong quá trình phát triển là trọng tâm của tất cả các lĩnh vực hỗ trợ theo chương trình của chúng tôi.

XEM THÊM