Môi trường, Biến đổi khí hậu & Rủi ro thiên tai

image

Quốc gia hóa các mục tiêu phát triển quốc tế về xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam: Đẩy mạnh công tác phát triển đối với các dân tộc thiểu số

Tập hợp báo cáo về các Mục tiêu phát triển của Việt Nam là nỗ nực chung của Nhóm hành động chống đói nghèo nhằm đưa ra một tập hợp các mục đích và chỉ tiêu trung gian phản ánh cả mục tiêu phát triển chính của Việt Nam cung như nỗ lực của Chính phủ nhằm thực hiện các mục tiêu quốc tế. Công tác phânmore

image

Thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam: Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc và Phát triển bền vững (RIO+20)

Sau 20 năm thực hiện, đặc biệt là sau gần 10 năm triển khai Định hướng chiến lược phát triển bền vững, Việt Nam đã tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Đất nước đã ra khỏi tìnhmore

image

Tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai

Trong bối cảnh thiên tai đang có xu hướng cực đoan hơn bởi tác động của biến đổi khí hậu, công tác phòng, chống thiên tai được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên và xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đầu tư kinh phí và sức lựcmore

image

Tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Mục đích của Tài liệu hướng dẫn Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (Đánh giá RRTT-DVCĐ) là: • Hướng dẫn cho các cán bộ cấp xã, cấp thôn và người dân tổ chức thực hiện đánh giá RRTT-DVCĐ. • Giúp người dân có thể xây dựng sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai và chủ động đề xuất các giải phápmore

image

Tóm lược thông tin về Năng lượng bền vững cho tất cả mọi người

Tăng trưởng kinh tế và mở rộng công nghiệp nhanh dựa trên chi phí năng lượng thấp đã làm gia tăng việc sử dụng nhiều năng lượng và các nguồn lực khác tại Việt Nam. Phát triển với mức độ sử dụng nguồn lực cao khiến cho nền kinh tế đối diện với nhiều rủi ro lớn do nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệtmore

image

Tóm tắt Chính sách: Xây dựng Hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam

Việt Nam đang trong giai đoạn quan trọng của quá trình thiết lập hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Rất nhiều thành tựu đã đạt được trong hai thập kỷ qua và những hiểu biết về vai trò quan trọng của các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên và các khu bảo tồn khác trong phát triển kinh tếmore

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - MÔI TRƯỜNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU & RỦI RO THIÊN TAI

Việt Nam, một đất nước hay bị thiên tai và đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, hiện đang phải đối mặt với những thách thức mới trên chặng đường phát triển tiếp theo. Các yếu tố như dân số đang gia tăng, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh hơn và tốc độ phát triển kinh tế cao đang gây ra áp lực to lớn đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường, trong khi hiệu suất sử dụng năng lượng của các mô hình tăng trưởng kinh tế và công nghệ hiện nay còn thấp, dẫn đến tình trạng phát thải khí nhà kính ngày càng tăng. Tất cả những vấn đề có ảnh hưởng to lớn này đã cùng nhau đe dọa hủy hoại quá trình phát triển bền vững của Việt Nam. UNDP đã nhanh chóng giúp Việt Nam xác định và đối phó với những thách thức đó một cách năng động và bền vững. Kế hoạch chung của Một LHQ giai đoạn 2012-2016, là khuôn khổ cho mọi hoạt động của UNDP, đề ra các chỉ tiêu hỗ trợ Chính phủ trong việc thực hiện các hiệp định đa phương về môi trường nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

XEM THÊM