Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

Quy trình và cách thức thực hiện tham vấn công chúng trong hoạt động của HĐDT, các UB của Quốc hội

  Ở Việt Nam, tham vấn ý kiến công chúng đối với các chính sách và dự án luật đã được thực hiện từ những năm 80 dưới hình thức lấy ý kiến công chúng vào Hiến pháp và các dự án luật, pháp lệnh, và vào những vấn đề có quan hệ tới lợi ích rộng rãi của nhiều người. Đối với Quốc hội, hoạt động thammore

image

Report on the survey of the reality of local court governance in Viet Nam

Báo cáo “Thực trạng quản lý hành chính toà án nhân dân địa phương ở Việt Nam” được tổ chức thực hiện trong khuôn khổ dự án giữa Bộ Tư pháp và UNDP “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền ở Việt Nam”. Báo cáo này là kết quả của quá trình nghiên cứumore

image

Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam

Báo cáo nhằm mục đích nêu bật các xu hướng tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời thảo luận các thách thức và rào cản đối với phụ nữ trong khu vực nhà nước. Báo cáo rà soát và phân tích các kếtmore

image

Tham vấn ý kiến các tổ chức xã hội về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992

Được tiến hành trước khi dự thảo Hiến pháp 1992 được công bố và chính thức lấy ý kiến nhân dân, khảo sát tham vấn ý kiến của các tổ chức xã hội ở Việt Nam về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 được thực hiện theo yêu cầu của Hội luật gia Việt Nam trong khuôn khổ Dự án ”Trao quyềnmore

image

Thu hút sự tham gia của nghị viện các nước vào việc thực hiện những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Tuyên bố Thiên niên kỷ đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của Liên Hợp Quốc và cuộc đấu tranh chống đói nghèo, thiếu thốn. Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ nằm trong Tuyên bố đã đặt ra các mục tiêu phát triển cụ thể và mang tính toàn cầu, và lần đầu tiên đặt ra thời gian biểu nhằm thực hiệnmore

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM