Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

Luật sư chỉ định theo pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn tại Việt Nam

Điều 57 Bộ luật Tố tụng Hình sự qui định các cơ quan tố tụng có trách nhiệm chỉ định luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo phạm tội có khung hình phạt cao nhất là tử hình, và bị can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất. Qui định vềmore

image

Lồng ghép CPRGS vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương: Kinh nghiệm của Trà Vinh

Tầm nhìn về sự phát triển của đất nước đã được Chính phủ Việt Nam nêu rõ trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội mười năm (SEDS - 2001-2010). Chiến lược này được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX năm 2001, đề ra đường lối cho sự quá độ sang một “nền kinh tế thị trường theo địnhmore

image

MDG và Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội của Việt Nam giai đoạn 2006-2010

Báo cáo này nhằm xem xét các mục tiêu quốc gia từ góc độ các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) và đưa ra những chỉ số cụ thể về phát triển xã hội phù hợp với các MDG cũng như với các điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam. Báo cáo được biên soạn nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách lồngmore

image

Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp ở năm nước chọn lọc

Loạt bài nghiên cứu này cung cấp một số đánh giá sâu và toàn diện về hệ thống tư pháp tại năm nước gồm Trung quốc, Indonesia, Nhật bản, Hàn quốc và Liên bang Nga. Đây là các nước được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về phát triển kinh tế, hệ thống chính trị, lịch sử và văn hoá mà Việt Nam quan tâm.more

image

Nền kinh tế Việt Nam: Câu chuyện thành công hay tình trạng lưỡng thể bất thường?

Từ trước đến nay, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam thường cung cấp cho Chính phủ và cộng đồng phát triển quốc tế các giải pháp chính sách thay thế có giá trị nhằm thúc đẩy hơn nữa tiến trình phát triển đầy ấn tượng của Việt Nam. Trên tinh thần đó, tài liệu này đã được yêumore

image

Nữ đại biểu Quốc hội ở Việt Nam - Hướng tới tương lai

Việt Nam vốn luôn quan tâm tới bình đẳng giới. Điều này được thể hiện trong các thành tựu quan trọng như tỷ lệ tử vong bà mẹ thấp và trình độ học vấn cao của nữ giới. Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Trong hầu hết các bảng xếp hạng quốc tế vềmore

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM