Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

Hướng dẫn thể chế hoá hoạt động tham vấn công chúng của Hội đồng nhân dân

Tham vấn là hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu.  Từ năm 2008, Dự án “Tăng cường Năng lực cho Các cơ quan Dân cử Việt Nam” đã hỗ trợ một số Hội đồng nhân dân tỉnh thànhmore

image

Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển của Liên Hợp Quốc cho nước CHXHCN Việt Nam giai đoạn 2006-2010

Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDAF) dành cho Việt Nam đặt ra những mục tiêu phát triển cụ thể cho các tổ chức LHQ trong giai đoạn 2006 - 2010. Những mục tiêu này được xây dựng trên cơ sở một quá trình tham vấn có sự tham gia của Chính phủ, các Tổ chức LHQ và các đối tác phát triểnmore

image

Khỏa lấp sự cách biệt: Xã hội dân sự mới nổi tại Việt Nam

Các Công trình Nghiên cứu Chỉ số Xã hội Dân sự đã được tiến hành trên toàn thế giới từ năm 2004 đến 2006 đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của xã hội dân sự tại mấy chục nước. Việc đánh giá được thực hiện theo các phương pháp luận tương tự tại mỗi nước nhằm đánh giá xã hội dân sự ở cấpmore

image

Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình Quốc gia

Chương trình Quốc gia và Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình Quốc gia của UNDP là khuôn khổ cho quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP trong 5 năm tới và hỗ trợ cho những nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG). Hai văn kiện này được xây dựngmore

image

Land-Taking Disputes in East Asia: A Comparative Analysis and Implications for Vietnam

  Rất nhiều những thay đổi về kinh tế, nhân khẩu học và xã hội ẩn sau các tranh chấp đất đai ở Việt Nam cũng đang tác động đến những quốc gia khác ở Đông Á. Báo cáo này nhằm đưa ra một bức tranh phân tích so sánh về những tranh chấp thu hồi đất ở ba quốc gia Đông Á, gồm Trung Quốc,more

Loạt bài nghiên cứu về Cải cách hành chính ở Việt Nam

UNDP vừa tổ chức thực hiện sáu (06) nghiên cứu về những thách thức trong cải cách hành chính ở Việt Nam. Đây là một phần trong các hoạt động nghiên cứu chính sách về cải cách hành chính của UNDP tại Việt Nam. Sáu nghiên cứu này cũng đưa ra một số đề xuất giải pháp cụ thể cho các vấn đề liên quanmore

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM