Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

Cơ quan nhân quyền quốc gia – Mô hình, chương trình, thách thức và giải pháp

Nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Việt Nam Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin cho Chính phủ Việt Nam về các Cơ quan nhân quyền quốc gia như một yếu tố quan trọng trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở cấp độ quốc gia. Để đảm bảo tốt nhất các quyền công dân, Việt Nam trong nhiềumore

image

Cải cách nền hành chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  Acuña-Alfaro, Jairo (chủ biên) (2009). Cải cách nền hành chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hỗ trợ cộng đồng. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, Việt Nam, 445more

image

Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người: Báo cáo Quốc gia về Phát triển Con người năm 2011

Báo cáo phát triển con người quốc gia này đưa ra một phân tích dựa trên bằng chứng về sự tiến bộ trong phát triển con người của Việt Nam ở cấp địa phương, tập trung đặc biệt vào các vấn đề về sức khỏe và giáo dục. Báo cáo xem xét những thách thức mà nhiều người Việt Nam đang phải đối mặt trong việcmore

image

Hiện đại hóa quản lý nhà nước ở Việt Nam

Điều vĩnh hằng duy nhất ở các cơ quan công quyền ngày nay chính là sự thay đổi. Đối với khu vực nhà nước của Việt Nam cũng vậy. 15 năm đã qua kể từ khi công cuộc đổi mới được khởi xướng. Trong bối cảnh đó, Hiện đại hoá quản lý nhà nước ở Việt Nam cập nhật tình hình trong ba sáng kiến cải cáchmore

image

Hình sự hóa hành vi tham nhũng

Cơ sở chính sách tổng thể cho việc sửa đổi luật là hết sức rõ ràng. Trước hết, các cấp độ và các loại hình tham nhũng đang gia tăng. Chúng không chỉ tác động bất lợi đến định hướng phát triển kinh tế được Việt Nam lựa chọn mà còn có khả năng trở thành phổ biến và khó thay đổi, dẫn đến sự chênh lệchmore

image

Hướng dẫn tham vấn công chúng của Hội đồng nhân dân

Tham vấn là một hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Vì vậy, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử có đầy đủ căn cứ, lý lẽ và thông tin quan trọng, sát thực tếmore

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM