Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

Chuẩn bị cho tương lai: Các chiến lược ưu tiên nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam

Việt Nam đã có hai thập kỷ chứng kiến tăng trưởng kinh tế bền vững. Các điều tra hộ gia đình cho thấy việc phân bổ thu nhập vẫn ổn định, ít nhất là khi so sánh với các nền kinh tế đang tăng trưởng rất nhanh chóng. Tuy nhiên kinh nghiệm từ các nước Đông Á cho thấy việc phân bổ thu nhập tương đốimore

image

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2013

Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) đã được xây dựng và thực hiện được 5 năm. Trong 5 năm qua, Chỉ số PAPI đã lắng nghe ý kiến đánh giá và phản ánh trải nghiệm của gần 50.000 người dân trên khắpmore

image

Chỉ số công lý: Thực trạng về Công bằng và Bình đẳng dựa trên ý kiến của người dân năm 2012

Báo cáo này đề xuất việc sử dụng Chỉ số Công lý một công cụ mới cho phân tích và hoạch định chính sách pháp luật và tư pháp. Đồng thời, cũng là một công cụ hữu hiệu tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước cả ở trung ương và địa phương thực hiện tráchmore

image

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2011: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” có lẽ là câu nói tóm tắt một cách đầy đủ nhất bản chất và mục đích của PAPI. PAPI không những cung cấp thông tin khách quan về những trải nghiệm và các mối quan hệ của người dân với các cơ quan chính quyền địa phương, hay những vấn đề “dân biết”, mà còn làmore

image

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển-Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từmore

image

Các nguồn lực và Cam kết chung nhằm tăng cường các cơ quan pháp luật: UNDP và Đan Mạch hỗ trợ các nhà lập pháp, thẩm phán và kiểm sát viên của Việt nam

Gần đây, Chính phủ Việt Nam, với sự hỗ trợ của UNDP và Chính phủ Đan Mạch, đã hoàn thành giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm đặc biệt trong việc tiếp nhận viện trợ quốc tế cho mục tiêu phát triển luật pháp. Ba dự án trên là những dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên có ý nghĩa quan trọng nhất phục vụmore

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM