Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

Báo cáo nghiên cứu: Một số điểm khác biệt giữa các công cụ tham vấn ý kiến nhân dân và công cụ giữ mối liên hệ với cử tri

Từ năm 2008, Dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam đã tiến hành hỗ trợ HĐND một số tỉnh, thành phố thực hiện hoạt động thí điểm tham vấn ý kiến nhân dân phục vụ việc hoạch định và giám sát thực thi chính sách và triển khai hoạt động thí điểm tăng cường mối liên hệ giữa đạimore

image

Báo cáo nghiên cứu: Quy trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội

Quy trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội là tổng thể trình tự, thủ tục pháp lý mà các chủ thể phải tuân theo khi Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành các hoạt động giám sát, đó cũng là công cụ nhằm bảo đảm để các hoạt động giám sát được diễn ra một cách có chất lượng,more

image

Báo cáo nghiên cứu: Tham vấn nhân dân và giữ mối liên hệ với cử tri ở các tỉnh miền núi và dân tộc thiểu số: khó khăn, cách làm và bài học

Trong các năm 2008-2011, Dự án “Nâng cao năng lực của các cơ quan dân cử ở Việt Nam” (giai đoạn III) đã hỗ trợ HĐND của hơn 20 tỉnh/thành tiến hành tham vấn ý kiến nhân dân và đổi mới giữ mối liên hệ với cử tri (LHCT). Qua ba năm thí điểm, hoạt động tham vấn của cơ quan dân cử đã mang lại những kếtmore

image

Báo cáo nghiên cứu: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Văn phòng Quốc hội

Trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội các nước trên thế giới, cơ quan giúp việc đóng vai trò rất quan trọng. Các cơ quan này thực hiện chức năng hành chính, phục vụ quá trình vận hành của Quốc hội. Cũng như Quốc hội các nước, trong tổ chức và hoạt động Quốc hội Việt Nam, bộ máy giúp việc, trongmore

image

Báo cáo quyền bào chữa trong pháp luật hình sự và thực tiễn tại Việt Nam

Việc nghiên cứu cụ thể chín (09) quyền cấu thành Quyền Bào chữa trong luật pháp về nhân quyền quốc tế, tập quán quốc tế và pháp luật với thực tiễn của bốn (04) quốc gia vừa có hệ thống pháp luật tương tự Việt Nam, như Trung Quốc, Nhật Bản và Đức, và vừa có hệ thống án lệ (common law) như Australiamore

image

Báo cáo Đánh giá chung của Liên Hợp Quốc về Việt Nam

Báo cáo Đánh giá chung về Việt Nam (CCA) là kết quả phân tích chung của các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ) về các thành tựu phát triển gần đây của Việt Nam và những thách thức tồn tại trong giai đoạn trung hạn. Tài liệu này là sản phẩm của một quá trình tham vấn rộng rãi trong hệ thống LHQ, Chính phủmore

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM