Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

Từ Cải cách từng bước đến tiến nhanh - Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Kết quả và bài học

Chương trình Cải cách nền Hành chính Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ thông qua tháng Chín năm 2001 đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực nhằm cải cách chệ thống hành chính của Việt Nam. Trong năm 2002, đã diễn ra một số cải cách bước đầu nhưng có ý nghĩa then chốt. Tuy chưa thể thấy rõ ngay kếtmore

image

UNDP - Việt Nam: Câu chuyện 25 năm quan hệ đối tác

Cuốn sách này phản ánh những đặc điểm chính của mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và UNDP, và nhìn lại một phần tư thế kỷ hợp tác giữa hai bên. Cuốn sách cũng nhằm chia sẻ một số câu chuyện có thật của các bạn đồng nghiệp Việt Nam đã tham gia vào các dự án của UNDP trong suốt thời gian này, cũngmore

image

UNDP tại Việt Nam: Phấn đấu vì mục tiêu tăng trưởng và công bằng

Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, song đang xuất hiện những chênh lệch ngày càng gia tăng. Trong giai đoạn phát triển hiện nay của Việt Nam - hội nhập quốc tế nhanh chóng, GDP ngày càng cao và mục tiêu trở thành nước có mức thu nhập trung bìnhmore

image

Văn hóa và Phát triển ở Việt Nam

Vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển lại vừa là mục đích của sự phát triển, văn hoá là một yếu tố then chốt tác động tới mọi giai đoạn trong quá trình phát triển. Để đảm bảo sự phát triển có ý nghĩa và có khả năng đáp ứng tốt, cần chú ý tới cả khía cạnh vật thể và phi vật thể trong văn hoá. Mụcmore

image

Đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp: Kết quả và khuyến nghị từ khảo sát thí điểm ở ba tỉnh

Báo cáo này trình bày tóm tắt về một nghiên cứu thử nghiệm nhằm xây dựng công cụ đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp ở Việt Nam. Phương pháp và công cụ nghiên cứu, đã được sử dụng để thu nhận và phân tích phản hồi của người dân về hoạt động của hệ thống tư pháp khi họ có tranhmore

image

Đưa các MDG đến với người dân

Báo cáo Đưa các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đến với người dân trình bày kết quả đánh giá sơ bộ về những thành tích mà người dân Việt Nam, phần lớn trong số họ sống ở các vùng nông thôn, đạt được trên nhiều chỉ số phản ánh các mục tiêu MDG. Việt Nam sẽ thực hiện cam kết của mình về các MDGmore

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM