Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

image

Being LGBT in Asia: Viet Nam Country Report

Tổng hợp và phân tích môi trường pháp lý và xã hội cho cá nhân, tổ chức xã hội dân sự của người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) Báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về quyền của LGBT tại Việt Nam liên quan cụ thể đến những vấn đề làm việc; giáo dục; chăm sóc sức khỏe; gia đình;more

image

Beyond HEPR: A framework for an Integrated National System of Social Security in Viet Nam

Việt Nam đã bước vào thời kỳ thay đổi về kinh tế và xã hội chưa từng có từ trước tới nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh đã tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đáng kể mức sống cho hàng triệu người dân Việt Nam. Quá trình phát triển kinh tế cũng làm chuyển đổi bản chất rủi ro kinh tế đối vớimore

image

Báo chí và tham nhũng

Nghiên cứu về báo chí và tham nhũng này được viết bởi Catherine McKinley, nhằm tìm hiểu năm cơ quan báo chí khác nhau ở Việt Nam đã hoạt động như thế nào trong việc đưa tin chống tham nhũng trong hai năm 2006 và 2007. Dựa trên những phát hiện, nghiên cứu cũng đưa ra một loạt các khuyến nghị làm thếmore

image

Báo cáo kết quả các nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nhiều vấn đề mới được đặt ra. Với nhận thức đó, qua quá trình nghiên cứu, soạn thảo, dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 đã tập trung làm rõ và bổ sung thêm các nội dung như: Tiếp tục khẳngmore

image

Báo cáo nghiên cứu về một số quy trình, thủ tục trong hoạt động của Quốc Hội

  Theo quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội thì Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật. Đồng thời, là cơ quan quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, là cơ quan giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy nhàmore

image

Báo cáo nghiên cứu về điều trần tại các uỷ ban của nghị viện và khả năng áp dụng ở Việt Nam

Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội (được gọi tắt là các Uỷ ban của Quốc hội) là một cải cách cần thiết. Một số giải pháp đã được thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động, vai trò của các ủy ban của Quốc hội.  Bên cạnh đó, các Ủy ban của Quốcmore

  • previous
  • 1
  • next
CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI - QUẢN TRỊ QUỐC GIA THEO NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam được công nhận là nước có mức thu nhập trung bình nhờ đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của các lĩnh vực xã hội, kể cả giáo dục và y tế, lại kém hơn góp phần làm giảm tốc độ phát triển con người. Điều này cho thấy hệ thống quản trị quốc gia vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để theo kịp quá trình phát triển kinh tế. Công tác hỗ trợ về quản trị quốc gia của UNDP Việt Nam tập trung vào ba trụ cột chính: quyền con người, pháp quyền và tiếp cận công lý, cùng với phát triển quốc hội và cải cách hành chính công. Các biện pháp can thiệp của chúng tôi trong lĩnh vực quản trị được thực hiện thông qua các dự án do quốc gia điều hành và sự tham gia của các cán bộ tư vấn chính sách về quản trị của tổ chức chúng tôi.

XEM THÊM