Hoạt động của chúng tôi

Các dự án hiện nay của UNDP tại Việt Nam trực tiếp dựa trên những lợi thế so sánh của tổ chức này với tư cách là một mạng lưới toàn cầu và là cơ quan điều phối chính của hệ thống Liên Hợp Quốc. Nhờ có một mạng lưới chính sách rộng khắp thế giới, UNDP giúp Việt Nam tiếp cận với tư duy tiên tiến nhất về những thách thức phát triển cũng như với những bài học rút ra từ các xã hội trên toàn cầu và rất nhiều cơ hội tranh thủ sự ủng hộ của khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Xem thêm
Ấn phẩm
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012

Dựa trên kiến thức và trải nghiệm của ‘khách hàng’ đối với các ‘sản phẩm’ của toàn bộ quá trình ‘sản xuất’ của bộ máy nhà nước, PAPI cung cấp hệ thống chỉ báo khách quan góp phần đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, tạo động lực để lãnh đạo các cấp tại địa phương ngày càng nâng cao hiệu quả quản lý của mình.

Đồng hành cùng chúng tôi