Mingyillik rivojlanish maqsadlari

image

2011-2015 MYRMni amalga oshirilishi xukumat rejasi

Government Action Plan on Millennium Development Goals for the years 2011-2015.2011-2015 MYRMni amalga oshirilishi xukumat rejasi batafsilroq

image

Inson taraqqiyoti to'g'risida ma'ruza, 2006 yil

This is the first National Millennium Development Goals Report for Uzbekistan, prepared jointly by the Government of Uzbekistan and the United Nations Country Team. The aim of the report is to reflect on the current trends and prospects for Uzbekistan’s development, and to facilitate the monitoringbatafsilroq

image

MRM bo’yicha yoshlarga qo’llanma

Ushbu MRM bo’yicha yoshlarga qo’llanma BMTning O’zbekistondagi vakolathonasi tomonidan Mingyillik Rivojlanish Maqsadlariga erishishda yoshlarning ishtirokini kengaytirish va ularning bu yoldagi tashabbusini qo’llab-quvvatlash maqsadida tayorlangan. U birinchi navbatda 18-25 yoshdagilargabatafsilroq

OUR WORK - MDG

As a signatory to the Millennium Declaration, Uzbekistan is fulfilling its promises to address the challenges outlined in the MDGs. The Government of Uzbekistan recognises the relevance and acuteness of these challenges in the national development context. UNDP has worked extensively with the Government of Uzbekistan and national partners to ensure that MDGs are achieved.

MORE ABOUT MDG