Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Монгол улс дахь Суурин зохицуулагч Биата Транкманы Шинэ жилийн мэндчилгээ

United Nations Resident Coordinator in Mongolia, Beate Trankmann's New Year address