6 HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele

Dünyada son durum


Fotoğraf: Sinan Targay, Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Vakfı

Birçok bölgede AIDS vakalarında azalma görülse de her yıl 2.5 milyon kişi bu hastalığa yakalanmaya devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Türkiye'de son durum

Sıtmayı önlemek için alınan tedbirler de son yıllarda yaygınlaştırıldı. Türkiye’de sıtmaya dayalı hiçbir ölüm kaydı bulunmuyor. Türkiye’deki HIV/AIDS yaygınlığı ise makul ölçülerde ve Doğu Avrupa’da görülen oranlardan daha düşük.

Ancak vakalarda görülen düzenli artış acil önem gösterilmesi gereken potansiyel bir risk olduğunu ve konuyla ilgili farkındalığın arttırılması gerektiğini gösteriyor.

Diğer yandan Türkiye’nin tüberkülozla/veremle mücadelede gösterdiği çabalar son on yıllarda başarıyla sonuçlandı ve şimdi ülke hastalığın hem önlenmesinde hem de tedavisinde gerekli donanıma sahip. TÜİK verilerine göre, HIV virüsü ile ilgili vaka sayısı 2008 yılında 401, 2010 yılında 557 oldu. Sıtma vakaları ise 2008 yılında 215 iken, 2010 yılında 87 oldu.

1.7 yıl
sonra
BKH için süremiz doluyor

1990 2015
Öne çıkanlar
 • 2001 yılına oranla 2011 yılında 15 yaş altında AIDS’e yakalanan çocukların oranı 230 bin daha az çocuk oldu.
 • 2011 yılı sonunda, AIDS için antiretroviral tedavisi görenlerin sayısı 8 milyondu.
 • 2000 yılından beri süregelen 10 yıllık süreçte, sıtma kaynaklı 1,1 milyon ölümün önüne geçildi.
 • 1995 ve 2011 yılları arasında, tüberküloz tedavisi ile 20 milyon hayat kurtarıldı.

Kaynak: 2013 Binyıl Kalkınma Hedefleri raporu

BKH 6 için hedefler
 1. 2015 yılında HIV/ AIDS yayılımını durdurmuş olmak ve geriletmeye başlatmak
  • HIV’nin 15-24 Yaş Grubunda Yaygınlık Oranı
  • En son Yüksek Riskli Cinsel İlişkide Kondom Kullanma Oranı
  • 15-24 Yaş Grubunda HIV/AIDS’den Korunmada Doğru Bilgilere Sahip Olanların Oranı
  • 10-14 yaşları arasındaki ve okula giden yetim çocukların okula giden yetim olmayan çocuklara oranı
 2. 2010 yılına kadar HIV/AIDS için gerekli olan tedaviye ihtiyaç duyanların tedaviye erişiminin sağlanması
  • Anti Retroviral (Arv) Kombinasyon Tedavisi Uygulanan İlerlemiş HIV Enfeksiyonu Olgularının Oranı