2015 Development Agenda was discussed in Muğla University (Turkish)

16 Oct 2012

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Najam, 2015 sonrası kalkınma gündemi sürecini anlatacağı üniversite turuna 31 Ekim’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde başlıyor.

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Najam “2015 Sonrası Kalkınma Gündemine Doğru: Nasıl Bir Gelecek İstiyorsunuz?” başlıklı sunumunda 2015 sonrası kalkınma gündemi sürecini küresel ve ulusal düzeyde ele alacak.

Akademik yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında yapılması planlanan üniversite turunda düzenlenecek seminerlerde katılımcıların 2015 sonrası kalkınma gündemine dair görüş ve düşüncelerinin de alınması planlanıyor.

Böylece üniversiteler turunun, Haziran 2012’de Rio+20 Küresel Sürdürülebilirlik Zirvesi’nde kararlaştırılan 2015 sonrası küresel kalkınma gündemini belirleme kararı çerçevesinde Türkiye’de resmi olarak başlatılan istişare sürecine katkı sağlaması amaçlanıyor.

31 Ekim Salı günü, Shahid Najam’ın sunumunu takiben Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Füsun Özerdem moderatörlüğünde 2015 sonrası kalkınma gündemi katılımcılar ile tartışılacak.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Shahid Najam yapacağı sunumda 2000 yılında hayata geçirilen Binyıl Kalkınma Hedefleri ile hedeflerin bugünkü durumundan, ayrıca, 2015 sonrası kalkınma gündeminin oluşturulma sürecindeki küresel istişarelerden ve seçilen dokuz tematik alanda hedeflerin nasıl saptanacağından bahsedecek.

2015 Sonrası Küresel Kalkınma Gündemi Muğla’da Tartışılıyor

Tarih, Saat :    31 Ekim 2012, Çarşamba, 10:30
Yer            :    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi