FN:s utvecklingsprogram

Vi finns i nästan alla världens länder för att, tillsammans med länderna själva, arbeta för att hitta lokala lösningar för att stärka demokratin, minska fattigdomen, förebygga och lösa konflikter eller kriser samt arbeta mot miljöförstöring och spridning av hiv och aids.

Att främja kvinnors ställning och stärka respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar allt vi gör.

UNDP:s utgångspunkt är att det tar tid att skapa varaktig och hållbar utveckling och därför har vi alltid ett långsiktigt perspektiv i vårt arbete.

Läs mer om vårt arbete här

FN:s årliga millenniemålsrapport

The Millennium Development Report är FN:s årliga statusrapport om arbetet med att uppnå millenniemålen. Läs mer om de framsteg som gjorts samt om de utmaningar som kvarstår

Läs mer (på engelska)