Naše priče

image

Beautiful Cetinje: Energetska efikasnost za istoriju i budućnost

Izazov vijeka za Crnu Goru je kako iskoristiti resurse – učiniti više sa manje. Kako bi bila ekonomski kompetitivna, kako bi stvorila pristojne poslove i uložila u zdravlje i obrazovanje svojih građana, i kako bi očuvala jedinstvene prirodne resurse kojima je blagoslovena, Crna Gora treba agresivno more

image

Energetska efikasnost i legalizacija objekata

Energetska efikasnost i nelegalna stambena naselja ne dovode se često u vezu. Ali, s obzirom da oba pitanja predstavljaju značajan izazov za Crnu Goru, osmišljeno je inovativno rješenje za njihovo povezivanje. Ideja je jednostavna. Ljudi koji žive u oko 100.000 bespravno izgrađenih kuća i objekatamore

image

Zajednice pogođene poplavama preuzimaju aktivniju ulogu u vanrednim situacijama

Seribona Berishaj is a refugee from Kosovo. She lives on the bank of the Seribona Berišaj je izbjeglica sa Kosova. Ona živi na obali rijeke Lim, u naselju Riversajd u sjevernom dijelu Opštine Berane. Cijelo naselje, kao i naselje Talum na drugoj strani rijeke, najviše je pogođeno velikim poplavama kmore

image

Ekološki pilot projekat prečišćavanja kisjelih voda iz rudnika na sjeveru Crne Gore

Mala zajednica koju čini tek nešto više od osam hiljada ljudi, koji žive u bivšem rudarskom gradu na sjeveru Crne Gore, postepeno otvara vrata ekološkom razvoju. Iako ima velike prirodne potencijale (dva nacionalna parka na svojoj teritoriji, od kojih je jedan dio Svjetske baštine) i velike mogućnosmore

  • previous
  • 1
  • next