Milenijumski razvojni ciljevi

image

Izvještaj o Milenijumskim razvojnim ciljevima u Crnoj Gori 2010 - 2013

Ovaj izvještaj daje odgovore na pitanja: kakav je uticaj Milenijumskih razvojnih ciljeva na razvojne politike zemlje, posebno u kontekstu pristupanja EU, zatim šta je potrebno da se ubrza i dugoročno održi njihovo postizanje, kako se može postići sinergija između tih ciljeva i evropske agende, kaoViše

  • previous
  • 1
  • next
Čime se bavimo -Milenijumski razvojni ciljevi

Sve razvojne aktivnosti koje sprovodi UNDP imaju kao sveobuhvatni cilj postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva. U nekim slučajevima postižu se direktno, kao u programima za smanjenje siromaštva ili u inicijativama za unapređenje rodne ravnopravnosti. U drugim slučajevima, aktivnosti su posredno usmjerene na postizanje MDG, što ne znači da su manje snažne - npr. pomoć u usvajanju visokih standarda to se tiče zakona i institucija kako bi se ljudima pružile dobre zdravstvene ustanove, obrazovanje i druge usluge.

Više