Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova

Sumarul proiectului

Această Misiune este răspunsul la solicitarea Guvernului Republicii Moldova adresată către Uniunea Europeană în vederea acordării sprijinului pentru reformele democratice şi accelerarea asocierii politice şi economice dintre Uniunea Europeană şi Moldova.

Misiunea prevede antrenarea unei echipe de experţi internaţionali de nivel înalt în cadrul principalelor instituţii publice pentru a oferi suport în eforturile acestora de elaborare și implementare a agendei de integrare europeană a Guvernului. Activitatea Misiunii a avut un rol important în realizarea de către Guvern a agendei sale de integrare europeană în contextul pregătirilor pentru Summit-ul de la Vilnius. Cu toate acestea, procesul de elaborare a unor politici relevante și sprijinirea acestora cu strategii și planuri de acțiuni bine definite continuă. Mai mult decât atât, există o necesitate imperioasă pentru o nouă etapă de asistență: dezvoltarea capacităților de gestionare a politicilor în cadrul ministerelor și agențiilor de stat principale.

Scopul proiectului

Misiunea  sprijină Guvernul în implementarea agendei de reformă în domeniul integrării europeane, în special în dezvoltarea capacităților de realizare a Acordului de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și planul de acțiuni pentru liberalizarea vizelor.

  • Consolidarea elaborării politicilor, planificării strategice și a capacităților de gestionare a politicilor a ministerelor și agențiilor de stat responsabile pentru implementarea Acordului de Asociere  și liberalizarea vizelor;
  • Fortificarea cunoștințelor și a nivelului de conștientizare a partenerilor privind politicile, legislația și regulamentele UE în domenii importante pentru realizarea Acordului de Asociere, DCFTA și punerea în aplicare a liberalizării vizelor.

Realizări

 

  • Au fost elaborate peste o sută de note politice privind diverse priorități ale agendei de reformă;
  • Au fost elaborate mai mult de 30 strategii naționale/sectoriale, planuri de acțiune și documente de politici;
  • A fost sprijinită elaborarea a patruzeci de proiecte de acte legislative principale referitoare la implementarea la nivel național și/sau documentele de politici sectoriale;
  • Au fost organizate peste 40 de evenimente de consultare pentru a asigura o coordonare eficientă a politicilor la nivel național și/sau la nivel sectorial;
  • Dezvoltarea capacităților în elaborarea politicilor prin diverse activități.

DonatoriDonator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UE
€1,627,097.69 €2,335,376.17 €1,550,205.34 €1,949,973.60 €1,448,789 €965,859
PNUD $66,255 $56,225 $4,310.21 $169,986    

Cheltuieli

2012 1,473,847.80 Euro
Date Generale
Statut:
Activ
Durata:
2010-2015
Buget total:
US$ 11,446,340
Domeniu de intervenție:
Guvernare democratică
Manager de proiect:
Oxana Gutu, oxana.gutu@undp.org
Parteneri:
Cabinetul Prim-ministrului, Cancelaria de Stat, Procuratura Generală, Ministerele Economiei, Finanţelor, Justiţiei, Afacerilor Interne, Agriculturii şi Industriei Alimentare, Mediului, Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Centrul Național Anticorupție, Biroul pentru Migrație și Azil, Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal de Stat, Agenția Națională pentru Securitatea Alimentară