Dezvoltare incluzivă

image

Bariere Interne la exportul Fructelor și Legumelor Proaspete din Moldova

Raportul oferă o analiză profundă a barierelor administrative existente, dar și a unor subiecte mai generale ce țin de competitivitatea companiilor din Republica Moldova pe piețele internaționale. Acesta oferă un șir de recomandări pentru autorităţile publice, sectorul privat și comunitateaMAI MULT

image

Migrație pentru Dezvoltare - istorii de succes în Moldova

Această publicație prezintă istorii de succes ale Inițiativei comune UE-ONU Migrație pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Publicația reflectă un grad înalt de înțelegere și interes față de legătura puternică dintre migrație și dezvoltare. Dialogul la nivel înalt al ONU privind Migrația șiMAI MULT

image

Mobilizarea comunităților în scopul abilitării femeilor și bărbaților vulnerabili

Elaborat pentru autoritățile locale, ONGri și membrii comunității care planifică sau sunt angajați în procesele de abilitare a comunităților, Ghidul introduce conceptul de abilitare a grupurilor vulnerabile din comunități și ilustrează pregătirea pentru mobilizarea comunității prin cei 10 pași aiMAI MULT

Ce facem noi - Dezvoltare incluzivă
thumbnail

Reducerea sărăciei și a decalajelor regionale prin crearea oportunităților economice, îmbunătățirea accesului la educație de calitate, îngrijire medicală și servicii publice mai accesibile și eficiente, și mai multe locuri de muncă sunt printre prioritățile majore ale strategiei de dezvoltare Moldova 2020, strategiilor sectoriale, angajamentelor naționale ODM, tratatelor internaționale și regionale, precum și ale cadrului de cooperare UE-Moldova.

MAI MULT