Guvernare democratică

image

Migrație pentru Dezvoltare - istorii de succes în Moldova

Această publicație prezintă istorii de succes ale Inițiativei comune UE-ONU Migrație pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Publicația reflectă un grad înalt de înțelegere și interes față de legătura puternică dintre migrație și dezvoltare. Dialogul la nivel înalt al ONU privind Migrația șiMAI MULT

image

NHDR 2012 - European Aspirations and Human Development of the Republic of Moldova

Raportul Naţional al Dezvoltării Umane 2012 „Aspiraţiile europene și dezvoltarea umană a Republicii Moldova” analizează provocările şi realizările, întârzierile şi progresele Republicii Moldova din perspectiva dezvoltării umane şi formulează un set de recomandări ce ar putea reduce costurile șiMAI MULT

image

Raport privind situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a RM

Acest raport prezintă situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, propune o revizuire a legislației ordinare pentru a aborda aspecte care nu corespund cadrului normativ internațional în domeniul drepturilor omului, o reformă profundă a sistemului penitenciar, inclusiv reducereaMAI MULT

Ce facem noi - Guvernare democratică
thumbnail

Guvernarea democratică este esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, oferind un cadru eficient pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Guvernul Moldovei acordă o importanță deosebită îmbunătățirii serviciilor publice, precum și realizării obiectivului cheie de integrare europeană.

MAI MULT