Guvernare democratică

image

Ghidul de înțelegere și relatare a statisticilor

Ghidul este o resursă pentru jurnalişti şi comunicatori – tineri sau cu experienţă, care conține recomandări, bune practici, observaţii, exemple şi experienţe inedite. Acesta conectează statistica, jurnalismul şi comunicarea, oferind instrumentele necesare pentru ca oamenii din cele treiMAI MULT

image

Manual „Interpretarea datelor statistice în jurnalism”

Manualul este destinat studenţilor de la Facultăţile de Jurnalism şi Comunicare, care prin activitatea lor profesională trebuie să ofere publicului informații complete şi echilibrate, folosind în mod corect datele statistice. Acesta cuprinde reperele necesare pentru instruirea tinerilor jurnalişti:MAI MULT

image

Manual „Statistica în comunicare”

Manualul "Statistica în comunicare" este un suport didactic destinat studenţilor/masteranzilor la specialitatea Comunicare din cadrul facultăţilor de Jurnalism şi Știinţe ale Comunicarii sau alte facultăți similare. Acesta poate, de asemenea, fi util pentru profesioniștii din domeniulMAI MULT

Ce facem noi - Guvernare democratică
thumbnail

Guvernarea democratică este esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, oferind un cadru eficient pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Guvernul Moldovei acordă o importanță deosebită îmbunătățirii serviciilor publice, precum și realizării obiectivului cheie de integrare europeană.

MAI MULT