ვრცლად

Georgia UNDP environment
სკოლების გამწვანება დედამიწის დღის აღსანიშნავად. აპრილი 2013. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

ჩვენი პრიორიტეტებია:

  • კლიმატის ცვლილების რისკების შეფასება, შერბილება და ადაპტაცია;
  • ბიომრავალფეროვნების დაცვა;
  • დაცული ტერიტორიების მდგრადი მართვა;
  • მდგრადი ორგანული დამაბინძურებელი (მოდ) პესტიციდების აღმოფხვრა;
  • ენერგოეფექტურობა და განახლებადი ენერგორესურსების ეფექტური გამოყენება;
  • ოზონის შრის დაცვა;
  • ტყეების დაცვა;
  • მტკვარ-არაქსის აუზის მართვის გაუმჯობესება.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, კვლევით ინსტიტუტებსა და მოსახლეობასთან ბუნებრივ და ადამიანის  საქმიანობით გამოწვეულ კატასტროფათა მართვის და მათი რისკის შემცირების საკითხებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
ნინო ანთაძე

გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის ჯგუფის ხელმძღვანელი

nino.antadze@undp.org

ნესტან ხუნწარია

პროგრამის უფროსი ასისტენტი

nestan.khuntsaria@undp.org

უახლესი პრეს რელიზები
ყველა პრეს რელიზი