პროფესიული განათლება და ექსტენცია

მიმოხილვა

UNDP Georgia farmers
კონსულტაცია კახეთში. ოქტომბერი.2012. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

სოფლის მეურნეობას საქართველოში აქვს უდიდესი, თუმცა, ამავდროულად, აუთვისებელი პოტენციალი. იმის გათვალისწინებით, რომ სოფლად მოსახლეობის 50 პროცენტი ცხოვრობს, ეს სფერო  ეკონომიკის ძირითადი მამოძრავებელი ძალაა; ის ქვეყნის მოსახლეობის ნახევრისთვის შემოსავლის წყაროა. თუმცა სოფლის მეურნეობა საჭიროებს განვითარებას, რადგან მისი წილი ეროვნულ შიდა პროდუქტში არ აღემატება 7 პროცენტს.

განათლებასა და ინფორმაციაზე არასაკმარისი წვდომა ამ სფეროს განვითარების ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია.

გაეროს განვითარების პროგრამა შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსთან ერთად, ხელს უწყობს საქართველოს განავითაროს პროფესიული განათლების თანამედროვე სისტემა და საკონსულტაციო ცენტრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

რას ვაკეთებთ

ჩვენს ხელს ვუწყობთ სოფლის მეურნეობის სექტორში ხარისხიანი პროფესიული განათლებისა და საკონსულტაციო მომსახურებების განვითარებას. ეს სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ცხოვრების გაუმჯობესების საწინდარია. ჩვენ მხარს ვუჭერთ:

  • მასწავლებლების, კონსულტანტების და სპეციალისტების გადამზადებასა და მათ პროფესიულ ზრდას;
  • ფერმერებისათვის ხარისხიანი საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას;
  • ადგილობრივი და რეგიონული გაერთიანებებისათვის რესურსებზე, ინფრასტრუქტურასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას;
  • კოორდინაციას სტრუქტურებს შორის და შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავებას;
  • თანამშრომლობის პლატფორმის შექმას, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დაინტერესებული მხარეები კერძო და საჯარო სტრუქტურებიდან.

მოსალოდნელი შედეგები  • 10 ათასზე მეტი ფერმერი გადამზადდება 8 პროფესიულ კოლეჯში;
  • 10 ათასზე მეტი ფერმერი მიიღებს საკონსულტაციო მომსახურებას 7 სახელმწიფო საკონსულტაციო ცენტრში;
  • კერძო და საჯარო ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობმა გაღრმავდება პროფესიული გადამზადების კუთხით.

ვინ აფინანსებს

სრული USD $ 6,432,729
UNDP USD $    100,000
SDC USD $ 6,332,729

დახარჯული თანხა

2013  
UNDP US$    5,507.52
SDC US$ 567,253.22
სრული US$ 572,760.74
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
ივნისი 2013
დასრულების თარიღი:
დეკემბერი 2018
გეოგრაფიული არეალი:
იმერეთი, კახეთი, სამცხე ჯავახეთი
პარტნიორები:
პროფესიული კოლეჯები კაჭრეთში, ახალციხეში, ამბროლაურში, ქუთაისში, მარნეულსა და წინამძღვრიანთკარში (მცხეთა), ზუგდიდის უნივერსიტეტი
ათასწლეულის განვითარების მიზანი
უკიდურესი სიღარიბისა და შიმშილის აღმოფხვრა
პროექტის დოკუმენტი
  • განათლება ფერმერებს English
საკონტაქტო ინფორმაცია

რუდიგერ ჰენინგი

პროექტის მენეჯერი

ruediger.heining@undp.org

შროშას ქუჩა 8/18

თბილისი 0179 საქართველო

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

გიორგი ნანობაშვილი

ეკონომიკური განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი

george.nanobashvili@undp.org