რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა

მიმოხილვა

UNDP Georgia
ზუგდიდის ცენტრი, დასავლეთ საქართველო. მაისი 2011. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

შვეიცარული განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო, ავსტრიული განვითარების სააგენტო, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების კორპორაცია გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად, მიზნად ისახავს რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობას ცენტრალური და ადგილობრივი ადმინისტრაციების გაძლიერების მეშვეობით. პროექტი წარმოადგენს გაეროს განვითარების ფართო ინიციატივის ერთ-ერთ ნაწილს, რომელიც მხარს უჭერს საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმას და რომელიც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან პარტნიორობით ხორციელდება.

რას ვაკეთებთ

ჩვენ მხარს ვუჭერთ ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმას ნაციონალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეებზე.

  • მხარს ვუჭერთ ნაციონალურ ინსტიტუტებს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეფორმის დაგეგმვისა და წარმატებულად განხორციელების პროცესში;
  • ვეხმარებით რეგიონულ და ადგილობრივ ადმინისტრაციებს იმ უნარ-ჩვევების შეძენაში, რომელიც დაეხმარება საკუთარი საქმიანობის ეფექტურად და პროფესიულად წარმართვაში;
  • მხარს ვუჭერთ ადგილობრივი თემებსა და მოქალაქეების აქტიურ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

მოსალოდნელი შედეგები  • 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის პროექტის მომზადება;
  • ფორუმის შექმნა, რომელიც განიხილავს რეფორმის შინაარსა და მონაწილეობას მიიღებს განხორციელებაში;
  • ტრეინინგის სისტემის დანერგვა, რომელიც რეგიონულ და ადგილობრივ საჯარო მოსამსახურეებს მოამზადებს შემდეგ საკითხებში: დეგეგმვა და ბიუჯეტის განკარგვა, მენეჯმენტი და სათანადო მომსახურების გაწევა.

ვინ აფინანსებს

2012
UNDP                 
US$    100,000   
2013
SDC                   
US$    769,000
ADA US$    300,000
2014
SDC US$ 1,000,000
ADA US$    500,000
2015
SDC US$ 1,300,000
ADA US$    500,000
2016
SDC US$ 1,042,888
ADA US$    357,112
2017
SDC US$    342,112

დახარჯული თანხები

 2012 
US$ 85,000 
დეტალური ინფორმაცია
სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
დეკემბერი 2012
დასრულების თარიღი:
მაისი 2017
გეოგრაფიული არეალი:
ეროვნული
პარტნიორები:
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს პარლამენტი, მუნიციპალიტეტები, ადგილობრივი ასოციაციები
პროექტის დოკუმენტი
  • რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა English
საკონტაქტო ინფორმაცია

ირაკლი კობახიძე

პროექტის მენეჯერი

irakli.kobakhidze@undp.org

მობ: +995 599 102280

ყაზბეგის ქუჩა 12, ოთახი 320

თბილისი საქართველო

საკონტაქტო პირი UNDP-ში

ნათია ნაცვლიშვილი

დემოკრატიული მმართველობის გუნდის ხელმძღვანელი

natia.natsvlishvili@undp.org