ჩვენს შესახებ

 Georgia youth
ახალგაზრდული ფესტივალი ბორჯომში. ფოტო: დავით ხიზანიშვილი/UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლობა საქართველოში გაიხსნა 1993 წელს. ჩვენი უმთავრესი მიზანია ქვეყნის მთავრობასთან ერთად, ვუზრუნველყოთ ქვეყნის განვითარება.

როგორც ერთ-ერთი უდიდესი საერთაშორისო ორგანიზაცია, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) აერთიანებს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესების თანამონაწილის ცოდნასა და გარე დამკვირვებლის ობიექტურობას. მისი ვალდებულებაა გაავრცელოს ცოდნა, გამოცდილება და რესურსები, რათა ადამიანებსა და საზოგადოებებს დაეხმაროს ცხოვრების გაუმჯობესებაში.

ჩვენი მიზნები

სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) ეხმარება საქართველოს ოთხ ძირითად სფეროში:

ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიღწევა ჩვენი ყველა პროგრამის პრიორიტეტია.

შედეგები

გაეროს განვითრების პროგრამა საქართველოში არაერთი წარმატებული რეფორმის განხორციელების თანამონაწილეა. მათ რიცხვში შედის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მხარდაჭერა, გარემოსდაცვითი ვალდებულებების შესრულებაში თანადგომა, და კონფლიქტის მიერ დაყოფილ თემებში ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა.

ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ არსებულ გამოწვევებს და ვაგრძელებთ თანამშრომლობას მთავრობასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, კერძო სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს

გაეროს განვითარების პროგრამა თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან განვითარების პროცესის ყველა ეტაპზე: პროგრამის ჩამოყალიბება, შეფასება და ახალი ასპექტების დამატება.

ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ საქართველოს მთავრობასთან და მხარს ვუჭერთ დემოკრატიული რეფორმების გატარებას, ეკონომიკური განვითარებას, ეროვნული პრიორიტეტების შესრულებას. ასევე, ვთანამშრომლობთ სამოქალაქო საზოგადოებასთან: არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, მედიასთან, კერძო სექტორთან.

Current Staff Count for Georgia

Contract TypeSub Total
Service Contract 74
UN Volunteers 1
UNDP Staff 31
Total 106

ჩვენი კონსულტანტები

გრაფა აჩვენებს 2010-2013 წლების სამომსახურებო ხელშეკრულებებსა და სპეციალური მომსახურების შეთანხმებებს, რომელთა ოდენობა აჭარბებს 30,000 აშშ დოლარს, ხოლო 2014 მონაცემებს, რომლებიც აჭარბებს 100,000 აშშ დოლარს.

კონსულტანტის ვინაობა ან ნომერი
თანამდებობა პროექტი                  
თანხის ოდენობა (USD) კონტრაქტის ხანგრძლივობა
2014        
კონსულტანტი 1 ეკონომისტი და წყალდიდობებისგან დაზღვევის ექსპერტი წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვა

$101,175

თებ-14   ნოე-14
2013        
კონსულტანტი 2
მთავარი ტექნიკური მრჩეველი რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

$139,479

აპრ-13     აპრ-14
კონსულტანტი 3 ინჟინერ-მშენებელი ეკონომიკური რეაბილიტაცია და ნდობის აღდგენა აფხაზეთში და მის შემოგარენში $41,490 მაი-13          სექ-13
კონსულტანტი 4 მთავარი ტექნიკური მრჩეველი/ჰიდროლოგი წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვა $98,495 მაი-13           მაი-14
2012        
კონსულტანტი 5 პროექტის განვითარების ექსპერტი 00082879 $38,500 სექ-12          მარ-13
კონსულტანტი 6 კომუნიკაციის სპეციალისტი გაეროს ერთობლივი პროგრამა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის $36,000 სექ-12          ივნ-13
კონსულტანტი 7 მთავარი მრჩეველი ინტეგრირებული საზღვრის მართვა სამხრეთ კავკასიაში $66,540 ივნ–12           სექ-12
კონსულტანტი 8 საკონსულტაციო მომსახურება 00031554/00034741 $35,000 მარ-12             დეკ-12
2011        
კონსულტანტი 9 ინჟინერ-მშენელი ეკონომიკური რეაბილიტაცია და ნდობის აღდგენა აფხაზეთში და მის შემოგარენში                   
$99,600       
აპრ-11             აპრ-12
კონსულტანტი 10 საკონსულტაციო მომსახურება ინტეგრირებული საზღვრის მართვა სამხრეთ კავკასიაში $144,900 ივნ-11             მარ-12
2010        
კონსულტანტი 11 საერთაშორისო ტექნიკური მრჩეველი ტყეების აღდგენა-განახლება $52,560 სექ-10             სექ-13
კონსულტანტი 12 საერთაშორისო  მრჩეველი გეოინფორმაციულ სისტემებში
ტყეების აღდგენა-განახლება

$56,640

სექ-10             სექ-13