ეკონომიკური განვითარება

image

ტურისტების გამოკითხვა აჭარაში. 2011

კვლევა მიმოიხილავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმის სექტორში არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებს. კვლევაში მოცემული ინფორმაცია ხელს შეუწყობს აჭარის ტურიზმის სააგენტოს რეალისტური და ადეკვატური განვითარების გეგმის შემუშავებაში. მეტი

image

უსახლკარობა, სოციალური საცხოვრისი და სოციალური სამსახური

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სოციალური მეცნიერების მაგისტრებისთვის. იგი შეიცავს უსახლკარობის, როგორც სოციალური ფენომენის აღწერას და იკვლევს ამ მწვავე პრობლემასთან გამკლავების გზებს. მასში ასევე შესულია  სოციალური საცხოვრისის ისტორიული პერსპექტივა, საერთაშორისო პრაქტიკა, სხვადასხვა მოდელისმეტი

ეკონომიკური განვითარება

მდგრადი ეკონომიკური ზრდა და დემოკრატიული რეფორმების გატარება გაეროს განვითარების პროგრამის პრიორიტეტებია საქართველოში. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან, კერძო სექტორთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რათა ხელი შევუწყოთ ისეთ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც თოთოეული ადამიანის კეთილდღეობაზე აისახება.

მეტი