ეკონომიკური განვითარება

image

კახეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგია 2009-2014

კახეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგია შეიმუშავა სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის უწყებამ  და კახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტომ, ხოლო ტექნიკური და ფინანსური ხელშეწყობა განახორციელა გაეროს განვითარების პროგრამამ რუმინეთის მთავრობასთან თანამშრომლობით. სტრატეგიის მომზადებისას მოხდამეტი

image

სოფლის მეურნეობის შედარებითი ანალიზი სამხრეთ კავკასიაში

კვლევა შეისწავლის აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მდგომარეობასა და შემდგომი განვითარების შესაძლებლობებს. ის შეიცავს როგორც ცალკეული ქვეყნების მიმოხილვას, ასევე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების შედარებით ანალიზს. ანალიზი ეფუძნება მთავრობების, საერთაშორისო, ადგილობრივი სამოქალაქომეტი

image

სურსათის უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება კახეთში. 2009

კვლევა შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას სურსათისა და სოფლის მეურნეობის მდგომარეობის საკითხებზე კახეთში. კვლევაში ასევე მოცემულია რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება სასიკეთო ცვლილებებს მოუტანს რეგიონს.  ავტორები: წამყვანი ავტორი: დევიდ ლენდი დამხმარე ავტორები: ლაშა დოლიძე, ანა გოდაბრელიძე,მეტი

ეკონომიკური განვითარება

მდგრადი ეკონომიკური ზრდა და დემოკრატიული რეფორმების გატარება გაეროს განვითარების პროგრამის პრიორიტეტებია საქართველოში. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან, კერძო სექტორთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რათა ხელი შევუწყოთ ისეთ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც თოთოეული ადამიანის კეთილდღეობაზე აისახება.

მეტი