ეკონომიკური განვითარება

image

ანგარიში საქართველოში დაუკვირვებადი ეკონომიკის შესახებ

კვლევა შეისწავლის საქართველოში დაუკვირვებადი ეკონომიკას, მის სტრუქტურასა და გამომწვევ მიზეზებს. კვლევაში შესულია, ასევე, რეკომენდაციები, რომლის გათვალისწინების შედეგად, მსგავსი ეკონომიკის მოცულობა შემცირდება. კვლევა მომზადდა გაეროს განვითარების პროგრამის ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტებისმეტი

image

ეკონომიკური და სოციალური მოწყვლადობა საქართველოში. 2012

კვლევა შეისწავლის საქართველოს მოსახლეობაში მოწყვლადობის ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ მიზეზებს. კვლევა მომზადებულია გაეროს განვითარების პროგრამის ადგილობრივი ოფისის მიერ, სტატისტიკის ეროვნულ ბიუროსთან თანამშრომლობით. ავტორები: ფრანცისკა გასმანი, მმართველობის სკოლა, მაასტრიხტის უნივერსიტეტი გიორგიმეტი

image

ვაჭრობა და ჰუმანური განვითარება - საჭიროებების შეფასება საქართველოში ვაჭრობის განვითარებისათვის

კვლევა აფასებს საქართველოში ვაჭრობის განვითარების შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს. კვლევის მიზანია ხელი შეუწყოს აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შემუშავებასა და სავაჭრო შეთანხმებებიდან მეტი სარგებელის მიღებას. საქართველოში ჩატარებული კვლევა განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოსმეტი

ეკონომიკური განვითარება

მდგრადი ეკონომიკური ზრდა და დემოკრატიული რეფორმების გატარება გაეროს განვითარების პროგრამის პრიორიტეტებია საქართველოში. ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან, კერძო სექტორთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რათა ხელი შევუწყოთ ისეთ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც თოთოეული ადამიანის კეთილდღეობაზე აისახება.

მეტი