გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

image

წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების მართვა. 2014

ანგარიშების სერია ეძღვნება საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მდინარის- რიონის აუზში წყალდიდობებისა და წყალმოვარდნების რისკების შეფასებას და საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვას ამ კუთხით. პირველი ანგარიში  შეისწავლის რიონის აუზის ექვსი ჰიდროელექტრო კაშხლის უსაფრთხოებას და წყალდიდობების მეტი

image

მტკვარი-არაქსის აუზის ტრანსსასაზღვრო დიაგნოსტიკური ანალიზი 2013

ტრანსსასაზღვრო დიაგნოსტიკური ანალიზი მოიცავს პრიორიტეტულ გარემოსდაცვით საკითხებს. იგი ეფუძნება იმ გარემოსდაცვითი და სოციო-ეკონომიკური შედეგებისა და გავლენების შეფასებას, რომელიც ტრანსსასაზღვრო საკითხებს უკავშირდება, და შეიცავს რეკომენდაციებს სამართლებრივ და სტრატეგიულ ქმედებებთან მეტი

image

აჭარის კლიმატის ცვლილების სტრატეგია

დოკუმენტი შეისწავლის კლიმატის ცვლილების ზეგავლენას აჭარის ეკონომიკასა და ბუნებრივ ეკოსისტემებზე. მასში შეფასებულია კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების სავარაუდო გავლენა, რომლის შესახებ პროგნოზი ეყრდნობა უახლოეს ათწლეულებში მეორე ეროვნულ შეტყობინებაში დამუშავებული მოდელებს გამოყენებით. საქართველო არის მეტი

გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

გაეროს განვითარების პროგრამა მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობას გარემოს დაცვის მდგრად მართვაში, კლიმატის ცვლილებების სტრატეგიების შემუშავებასა და ბუნებრივი და ადამიანების ჩარევით გამოწვეული კატაკლიზმების რისკების შემცირებაში.

მეტი