გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

image

კატასტროფის რისკის შემცირების სისტემის ინსტიტუციური შესაძლებლობების შეფასების ანგარიში

ანგარიშში წარმოდგენილია საქართველოში კატასტროფის რისკის შემცირებასთან (DRR) დაკავშირებული შესაძლებლობების ძლიერი და სუსტი მხარეების სიღრმისეული ანალიზი, რომელიც ეფუძნება „კატასტროფის რისკის შემცირების შესაძლებლობების ინიციატივის“ (CADRI) გაეროს წევრი ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ მეთოდოლოგიას.მეტი

image

კლიმატის ცვლილებასთან ზემო სვანეთის ადაპტაციის სტრატეგია

ანგარიში შედგენილია კლიმატის ცვლილების შესახებ საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინების მომზადების პროცესში. ანგარიშის მომზადებაში მონაწილეობდა სპეციალისტების დიდი ჯგუფი, რომლებიც წარმოადგენენ: ადგილობრივ ექსპერტებს და გადაწყვეტილების მიმღებებს მესტიის მუნიციპალიტეტიდან; საქართველოს გარემოსა დამეტი

image

კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობა

კვლევა შეისწავლის კახეთის რეგიონის სოფლის მეურნეობის სექტორზე კლიმატის ცვლილების გავლენას. კახეთი ერთ-ერთი წამყვანი რეგიონია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების კუთხით. კვლევის ფარგლებში, რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტი იქნა შესწავლილი. კვლევა გამხორციელდა ადგილობრივი კონსულტანტების დახმარებით,მეტი

გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა

გაეროს განვითარების პროგრამა მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობას გარემოს დაცვის მდგრად მართვაში, კლიმატის ცვლილებების სტრატეგიების შემუშავებასა და ბუნებრივი და ადამიანების ჩარევით გამოწვეული კატაკლიზმების რისკების შემცირებაში.

მეტი