დემოკრატიული მმართველობა

image

ჰუმანური განვითარების საქართველოს ანგარიში 2008: რეფორმები და რეფორმებს მიღმა

ანგარიში იკვლევს 2003-2008 წლებში განხორციელებული რეფორმების გავლენას ჩვეულებრივი ადამიანების, განსაკუთრებით კი ეკონომიკურად გაჭირვებული მოსახლეობის ცხოვრებაზე. გატარებული რეფორმები შეფასებულია შემდეგი კრიტერიუმებით: ეფექტურობა, სამართლიანობა და მდგრადობა. ინფორმაცია მოცემულია რეფორმების ხუთიმეტი

დემოკრატიული მმართველობა

კარგი მმართველობა, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამის დემოკრატიული მმართველობის პროექტების ფუნდამენტურ პრინციპებს. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს ძლიერი და გამჭვირვალე სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობაში.

მეტი