დემოკრატიული მმართველობა

image

ანგარიში სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის შესრულების შესახებ

არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის მიერ მომზადებული ანგარიში აფასებს საქართველოს მიერ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის შესრულებას. ანგარიში მოიცავს რამდენიმე ძირითად სფეროს: დისკრიმინაცია; ფიზიკური ხელშეუხებლობის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებები;მეტი

image

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედია მონიტორინგის შედეგები

2012 წელს, საქართველოში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების ფართომასშტაბიანი მედია მონიტორინგი ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით განხორციელდა. ექვსთვიანი მონიტორინგი 2012 წლის მაისი-ნოემბრის პერიოდს მოიცავს. ქართული ტელე, რადიო, ბეჭდური და ონლაინ მედიასაშუალებებისმეტი

image

სოციალური და ეკონომიკური საკითხები ქართულ მედიაში. 2011

ანგარიში შეიცავს 2011 წელის ივნის-დეკემბერში განხორციელებული კვლევის შედეგებს, რომელიც შეისწავლიდა სოციალური და ეკონომიკური თემების გაშუქებას ქართულ სატელევიზიო და ბეჭდურ მედიაში. მონიტორინგი განახორციელა შვიდმა ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. სლოვაკურმა სააგენტო „მემო98“-მა შერჩეულმეტი

დემოკრატიული მმართველობა

კარგი მმართველობა, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამის დემოკრატიული მმართველობის პროექტების ფუნდამენტურ პრინციპებს. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს ძლიერი და გამჭვირვალე სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობაში.

მეტი