დემოკრატიული მმართველობა

image

არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიმოხილვისთვის. 2013

ანგარიში წარმოადგენს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის პირველი ციკლის ფარგლებში, საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებული რეკომენდაციების შესრულების შუალედურ შემაჯამებელ დოკუმენტს. ანგარიში მომზადებულია წამყვანი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და მიზნადმეტი

image

საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები გენდერულ თანასწორობაზე პოლიტიკასა და ბიზნესში. 2013

კვლევის მიზანია საზოგადოების დამოკიდებულებების შესწავლა გენდერულ თანასწორობასთან მიმართებაში; განსაკუთრებით, ქალების მონაწილეობაზე პოლიტიკასა და ბიზნესში. კვლევითი პროექტი მოიცავს რაოდენობრივ და თვისებრივ კომპონენტებს. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 1760 ინტერვიუ მთელი საქართველოსმეტი

image

მედია მონიტორინგის შედეგები. 2011-2013

2010 წლიდან, გაეროს განვითარების პროგრამა ხელს უწყობს საქართველოში მედია მონიტორინგის პროცესს. ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული კვლევა მიზნად ისახავს მედიაში პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრებას და მედია პლურალიზმის განვითარებას. "2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისმეტი

დემოკრატიული მმართველობა

კარგი მმართველობა, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამის დემოკრატიული მმართველობის პროექტების ფუნდამენტურ პრინციპებს. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს ძლიერი და გამჭვირვალე სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობაში.

მეტი