დემოკრატიული მმართველობა

image

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა უფლებები. 2013

კვლევის მიზანია გამოავლინოს ის ძირითადი პრობლემები, რაც დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების (გოგონების) უფლებების განხორციელების კუთხით წარმოიშვება. ასეთებია: ადექვატური საცხოვრებელი პირობების არსებობდა, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებისას, გრძელვადიანი განსახლების მეტი

image

პოლიტიკური რეკლამა და მისი გავლენა არჩევნებსა და მედიაზე. 2013

კვლევა შეისწავლის პოლიტიკური რეკლამის გავლენას საქართველოს მედიასა და საარჩევნო პროცესზე. ის ეფუძნება 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად მიღებული რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების ანალიზს, სამართლებრივი დოკუმენტების შესწავლას, პოლიტიკური პიარის სპეციალისტებისა და მაუწყებლების მეტი

image

არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიმოხილვისთვის. 2013

ანგარიში წარმოადგენს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის პირველი ციკლის ფარგლებში, საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებული რეკომენდაციების შესრულების შუალედურ შემაჯამებელ დოკუმენტს. ანგარიში მომზადებულია წამყვანი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და მიზნად მეტი

დემოკრატიული მმართველობა

კარგი მმართველობა, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამის დემოკრატიული მმართველობის პროექტების ფუნდამენტურ პრინციპებს. ჩვენ ვეხმარებით საქართველოს ძლიერი და გამჭვირვალე სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობაში.

მეტი