Energia ja ympäristö

Ympäristökysymysten ratkaisu vaatii rajat ylittävää yhteistyötä Kysymykset luonnonvarojen käytöstä ja puhtaan energian saatavuudesta ovat keskeisiä koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Globaalit ympäristöongelmat kuten ilmastonmuutos, maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vaikuttavat eniten juuri köyhimpien ihmisten elämään, ja niiden ratkaisu vaatii rajat ylittävää yhteistyötä.

UNDP tukee kehitysmaita näiden haasteiden kohtaamisessa saattamalla yhteen eri osapuolia, tarjoamalla asiantuntija-apua sekä hyödyntämällä maailmanlaajuista verkostoaan hyviksi havaittujen käytäntöjen jakamisessa.

image
Sudan: Uudet teknologiat viljelijöiden apuna

Pilottiprojekti pohjoisen Sudanin aavikolla auttaa maanviljelijöitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin Lue lisää

Tarinamme

  • Kuva: UNDP Kenia

    UNDP tukee energiayhteistyötä Itä-Afrikassa

    Itä-Afrikan alueella Keniassa, Ugandassa, Tansaniassa ja Ruandassa vain 12 prosenttia väestöstä on sähköverkon piirissä – 5 prosenttia maaseudun ja 40 prosenttia kaupunkien asukkaista. Yli neljä viidennestä Lue lisää

  • KUVA: UNDP Vietnam

    Köyhyys vähenee Vietnamissa

        Vietnamista voi hyvällä syyllä puhua kehityksen menestystarinana, sillä maa puolitti äärimmäisen köyhyyden jo vuonna 2002. Muidenkin YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on mahdollista tai peräti todennäköistä, Lue lisää