6 Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen

Kuinka pitkälle olemme päässeet?

Hiilidioksidipäästöt jatkavat kasvamistaan ja ovat tänä päivänä yli 46 prosenttia korkeammat kuin vuonna 1990. Maapallon resurssit vähenevät voimakkaasti. Metsät, kasvi- ja eläinlajit sekä kalakannat häviävät maailmassa, jossa koetaan jo ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien osuus on puolittunut. Vuosien 1990 ja 2011 välillä puhtaan juomaveden saannin mahdollistavista riittävistä vesilähteistä on päässyt nauttimaan yli 2,1 miljardia ihmistä (engl. impoved watersources, esimerkiksi vesijohtovesi ja suojellut lähteet). Vesihuoltoa ja puhtaan veden saatavuutta koskeva osatavoite on siis saavutettu.

2,5 miljardilla ihmisellä ei ole kuitenkaan edelleenkään kunnollista vessaa. Vuosien 1990 ja 2011 välillä 1,9 miljardia ihmistä sai käymälän, vesivessan tai muunlaiset paremmat sanitaatiotilat. Parannukset sanitaatiossa eivät kosketa usein köyhiä ja maaseudulla asuvia. Sanitaation parantaminen on ollut hidasta esimerkiksi Etelä-Aasiassa, jossa köyhimmässä 40 prosentissa kotitalouksia ei tapahtunut juurikaan parannuksia vuosien 1995 ja 2008 välillä.


Lähde: YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013


Hiilidioksidipäästöt CO2, vuosina 1990 ja 2010 (Miljardeina tonneina)

 

 

 

 

 

 

Lyhyesti

 • Hiilidioksidipäästöt (CO2) jatkavat kasvamistaan ja ovat tänä päivänä yli 46 prosenttia korkeammat kuin vuonna 1990.
 • Monet lajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, suojelualueiden määrän lisäämisestä huolimatta.
 • Vuosien 1990 ja 2011 välillä puhtaan juomaveden saannin mahdollistavista riittävistä vesilähteistä on päässyt nauttimaan yli 2,1 miljardia ihmistä (engl. impoved watersources, esimerkiksi vesijohtovesi ja suojellut lähteet). Tämä tarkoittaa, että vesihuoltoa ja puhtaan veden saatavuutta koskeva osatavoite on saavutettu.
 • 2,5 miljardilla ihmisellä ei ole kuitenkaan edelleenkään kunnollista vessaa. Vuosien 1990 ja 2011 välillä 1,9 miljardia ihmistä sai käymälän, vesivessan tai muunlaiset paremmat sanitaatiotilat.
 • Slummeissa asuvien prosenttiosuus kaupunkiväestöstä on vähentynyt 39 prosentista 33 prosenttiin vuosien 2000 ja 2012 välisenä aikana. Parempaan juomaveteen, sanitaatiomahdollisuuksiin ja/tai asumismahdollisuuksiin on päässyt  käsiksi yli 200 miljoonaa slummiasukasta. Tämä osatavoite on siis saavutettu  reilusti ennen vuoden 2020 määräaikaa, mutta samalla on huomattava että kaupungistumisen seurauksena slummeissa asuvien määrä on noussut – 650 miljoonasta (vuonna 1990) nykyiseen noin 863 miljoonaan (2012).

Lisätietoja ja lähteet: 
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013 (englanniksi)
YK:n vuosituhattavoitesivusto: http://www.un.org/millenniumgoals/

1.69 vuotta
jäljellä
vuoteen 2015

1990 2015
Viimeisimmät raportit vuosituhattavoitteista
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013

Suuria edistysaskelia ja enemmän saavutettavissa olevia tavoitteita
Maailmassa on nyt 700 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990, väestönkasvusta huolimatta. Samaan aikaan puhtaan veden saatavuus on parantunut ja yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.

MDG Gap Task Force Report 2013

Raportissa keskitytään kahdeksanteen vuosituhattavoitteeseen, eli globaalin kumppanuuden luomiseen kehitykselle –  toisin sanoen saavutuksiin kehitysapumäärärahojen, kaupan, velkahelpotusten, sekä lääkkeiden ja teknologian saatavuuden saralla. Edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on tämän kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen.

Näytä lisää raportteja
Osatavoitteet
 1. Sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet osaksi kunkin maan politiikkaa ja ohjelmia sekä kääntää luonnonvarojen häviäminen laskuun
  • Metsän osuus maan kokonaispinta-alasta
  • CO2-päästöt: yhteensä, asukasta kohden ja 1 dollari/BKT kohden
  • Otsonikerrosta tuhoavien yhdisteiden kulutus
  • Käytettyjen vesivarojen osuus
 2. Vähentää luonnon monimuotoisuuden häviämistä (biodiversiteetti), saavuttaen merkittävän vähennyksen vuoteen 2010 mennessä
  • Turvallisten biologisten rajojen sisällä olevien kalakantojen osuus
  • Suojeltujen maa- ja merialueiden osuus
  • Uhanalaisten lajien osuus
 3. Puolittaa vailla puhdasta juomavettä ja perussanitaatiomahdollisuuksia elävien ihmisten määrä vuoteen 2015 mennessä
  • Osuus väestöstä, jolla on käytettävissään puhtaan juomaveden saannin mahdollistavat riittävät vesilähteet (engl. impoved watersources, esimerkiksi vesijohtovesi ja suojellut lähteet)
  • Osuus väestöstä, jolla on käytettävissään toimivat sanitaatiomahdollisuudet (viemäröinti, vesivessa, käymälä tai muunlaiset paremmat sanitaatiotilat)
 4. Parantaa merkittävästi vähintään 100 miljoonan slummiasukkaan elämän laatua vuoteen 2020 mennessä
  • Slummeissa asuvan kaupunkiväestön osuus