6 Lapsikuolleisuuden vähentäminen

Kuinka pitkälle olemme päässeet?


Alle viisivuotiaina kuolleiden lasten määrä on laskenut 41 prosenttia vuosien 1990 ja 2011 välillä – eli lähes puolittunut. Tämä tarkoittaa yli 14 000 lapsikuolemaa vähemmän päivittäin. Lapsikuolleisuus keskittyy kuitenkin yhä enemmän maailman köyhimmille alueille ja suurin osa lapsista kuolee ensimmäisen elinkuukautensa aikana. Editysaskelista huolimatta tavoite lapsikuolleisuuden vähentämisestä kahdella kolmanneksella on vielä kaukana.


Lähde: YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013


Alle viisivuotiaana kuolleiden lasten määrä alueittain, vuosina 1990 ja 2011 (Menehtyneiden lasten määrä suhteessa 1000 elävänä syntyneeseen lapseen)

 

 

 

 

Lyhyesti

 • Alle viisivuotiaina kuolleiden lasten määrä on laskenut 41 prosenttia vuosien 1990 ja 2011 välillä, eli lähes puolittunut. Tämä tarkoittaa yli 14 000 lapsikuolemaa vähemmän päivittäin.
 • Kuitenkin 6.9 miljoonaa lasta –  eli 19 000 lasta päivässä – kuoli ennen viidettä ikävuottaan vuonna 2011. Monet heistä menehtyivät ehkäistävissä oleviin tauteihin ja suurin osa lapsista kuoli ensimmäisen elinkuukautensa aikana.
 • Lapsikuolleisuus keskittyy yhä enemmän köyhimmille alueille maailman ja maiden sisällä. Editysaskelista huolimatta tavoite lapsikuolleisuuden vähentämisestä kahdella kolmanneksella vuoteen 2015 mennessä on vielä kaukana.
 • Korkeimmat lapsikuolleisuusluvut ovat edelleen Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, jossa yksi yhdeksästä lapsesta kuolee ennen viidettä ikävuottaan – tämä on kuusitoistakertaisesti yli kehittyvien maiden keskiarvon.

Lisätietoja ja lähteet: 
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013
 (englanniksi)
YK:n vuosituhattavoitesivusto: http://www.un.org/millenniumgoals/

1.71 vuotta
jäljellä
vuoteen 2015

1990 2015
Viimeisimmät raportit vuosituhattavoitteista
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013

Suuria edistysaskelia ja enemmän saavutettavissa olevia tavoitteita
Maailmassa on nyt 700 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990, väestönkasvusta huolimatta. Samaan aikaan puhtaan veden saatavuus on parantunut ja yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.

MDG Gap Task Force Report 2013

Raportissa keskitytään kahdeksanteen vuosituhattavoitteeseen, eli globaalin kumppanuuden luomiseen kehitykselle –  toisin sanoen saavutuksiin kehitysapumäärärahojen, kaupan, velkahelpotusten, sekä lääkkeiden ja teknologian saatavuuden saralla. Edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on tämän kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen.

Näytä lisää raportteja
Osatavoitteet
 1. Alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuuden vähentäminen kahdella kolmanneksella vuosien 1990 ja 2015 välillä
  • Alle viisivuotiaiden kuolleisuus
  • Imeväiskuolleisuus, eli ensimmäisen elinvuotensa aikana kuolleiden lasten määrä
  • Tuhkarokkoa vastaan rokotettujen 1-vuotiaiden lasten osuus